Förberedelser inför unikt besök av Obama

Erik Widstrand, biträdande distriktschef i Södertörns polismästardistrikt, är kommenderingschef för Barack Obamas besök i Stockholm 4-5 september. Polisen har haft tre veckor på sig att förbereda den amerikanska presidentens besök.

Presidentbesöket är unikt men arbetet läggs upp som vid andra så kallade kommenderingar i huvudstaden.

– När vi träffas och går igenom det här med utrikesdepartementet så talar man om det här som ”A historical first”. Det vill säga, ingen sittande amerikansk president har tidigare besökt Sverige för ett bilateralt möte. Det är naturligtvis väldigt stort. För polisens del liknar det dock till stor del många andra kommenderingar. Vi förbereder oss på samma sätt, och följer de rutiner som finns för den här typen av insatser. Det spelar ingen större roll vilket statsöverhuvud det handlar om, säger Erik Widstrand.

Erik Widstrand 
Erik Widstrand.
Foto: Jimmy Gustafsson

Planeringen och samarbetet tillsammans med övriga Polissverige inför besöket fungerar bra.

– Det här är inte en uppgift bara för Stockholm. Jag och kommenderingscheferna hos Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen sitter till exempel i en gemensam stab, har en gemensam lägesbild, och samarbetar från dag ett. Att rikskriminalpolisens kommenderingschef är med på våra möten innebär att de kan påbörja sina processer redan innan vi formellt ber om hjälp från Polisflyget eller Nationella insatsstyrkan.

Använder hela Polisens kompetens

Håkan Wall, enhetschef vid Rikskriminalpolisen, som ansvarar för nationella förstärkningsorganisationen, betonar även han vikten av samverkan:

– Det är en stor styrka att vi kan använda hela polisens resurser och olika kompetenser vid en sådan här stor händelse. Samarbetet mellan polismyndigheterna är en framgångsfaktor för en säker och effektiv kommendering, säger han.

Polisen kommer fortlöpande att informera om trafikavspärrningar och dylikt.

Presskontakter

Stockholmspolisens presstalespersoner under kommenderingen
010-563 73 45
Säkerhetspolisens presstjänst 010-568 79 00

FAKTA

Stockholmspolisen ansvarar för det så kallade distansskyddet, till exempel avspärrningar och eskorter och med att säkerställa allmän ordning och säkerhet i samband med besöket. Målet är att minimera störningar av ordning och trafik i anslutning till besöket samt att besöket ska genomföras med hög säkerhet och så långt som möjligt utan störningar. Detta samtidigt som genomförandet av grundlagsskyddande opinionsyttringar ska möjliggöras.

Säkerhetspolisen ansvarar för den övergripande utformningen av både när- och distansskyddet och har kontakt med presidentens säkerhetsorganisation. Säkerhetspolisen är van vid att hantera säkerheten för skyddspersoner och det finns väl upparbetade rutiner för att besöket ska ske tryggt och säkert. Förutom svensk polis skyddas presidenten även av sina egna livvakter som arbetar nära personal från Säkerhetspolisen.

Rikskriminalpolisen ska säkerställa att Polismyndigheten i Stockholms län och Säkerhetspolisen får det nationella stöd som är nödvändigt både före, under och efter besöket, bland annat genom den nationella förstärkningsorganisationen och de nationella resurser som Rikskriminalpolisen ansvarar för, till exempel polisflyget, nationella bombskyddet, nationella insatsstyrkan med flera. 

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden