Polislagen

Polislagen - SFS 1984:387, uppdaterad 2012. För att läsa mer om till exempel övergångsbestämmelser http://www.riksdagen.se

Polislagen  (.pdf, 121 kilobyte)
Författare: Regeringskansliet
Uppdaterad: 2013-05-02
Utgivningsdatum: 2012-07-01