Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Torsdag 25 september
Förar- och fordonskontroller, Helsingborg

Hastighetskontroller, hela Skåne

Trafiknykterhetskontroller, hela Skåne

Fredag 26 september

Kontroll av yrkesmässig trafik Osby

Trafiknykterhetskontroller, Kristianstad

Lördag 27 september

-----------------------------

Söndag 28 september

-----------------------------

Måndag 29 september
Trafiknykterhetskontroller, Osby, polisområde Malmö, södra Skåne
Hastighetskontroller länsväg 101
Tisdag 30 september
Hastighetskontroller E22, polisområde Malmö
Kontroll av yrkesmässig trafik, Helsingborg
Trafiknykterhetskontroller, polisområde Malmö
Onsdag 1 oktober
Trafiknykterhetskontroller, polisområde Malmö
Kontroll av yrkesmässig trafik, Rv 23, Ängelholm
Hastighetskontroller, Ängelholm, mellersta Skåne
Torsdag 2 oktober
Tillsyn farligt gods, E22
Hastighetskontroller, polisområde Malmö
Trafiknykterhetskontroller, polisområde Malmö
Förar- och fordonskontroller, E4, E6
Fredag 3 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6 Helsingborg, polisområde Malmö, mellersta Skåne
Lördag 4 oktober

Trafiknykterhetskontroller, polisområde södra Skåne
Söndag 5 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, hela Skåne

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden