Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 19 september
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods, E6, E4, mellersta Skåne och Malmö
Lördag 20 september
-----------------------------
Söndag 21 september
-----------------------------

Måndag 22 september
Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Trafiknykterhetskontroller, Helsingborg
Hastighetsövervakning, riksväg 19
Tisdag 23 september
Förar- och fordonskontroller, Ljungbyhed, Röstånga
Kontroll av yrkesmässig trafik, E22
Onsdag 24 september
Kontroll av yrkesmässig trafik, Helsingborg
Hastighetskontroller, E22
Torsdag 25 september
Förar- och fordonskontroller, Helsingborg
Hastighetskontroller, hela Skåne
Trafiknykterhetskontroller, hela Skåne
Fredag 26 september
Kontroll av yrkesmässig trafik Osby
Trafiknykterhetskontroller, Kristianstad
Lördag 27 september
-----------------------------
Söndag 28 september
-----------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden