Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 11 april
Hastighetskontroller, E22
Lördag 12
april
Trafiknykterhetskontroll, Östra Göinge
Söndag 13 april
Kontroll av yrkesmässig trafik, länsväg 117


Måndag 14
april

Hastighetskontroll, riksväg 110 och 19
Tisdag 15 april

Hastighetskontroller, riksväg 110, 19 och 23
Onsdag 16 april

Hastighetskontroller, riksväg 19, E22, Helsingborg
Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Torsdag 17 april

Hastighetskontroll, E4, E6
Fredag 18 april

Hastighetskontroller, väg 110
Lördag 19
april
---------------------------------
Söndag 20 april
---------------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden