Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 18/7
Trafikkontroller; Sjöbo marknad
Hastighet- och fordonskontroll, Hässleholms kommun
Förar- och fordonskontroll, Båstad
Lördag 19/7
Nykterhet- och hastighetskontroll, Kristianstads kommun och Båstad

Söndag 20/7
Kontroll av farligt gods, E4, Flåssmyr
Förar- och fordonskontroll, BåstadMåndag 21/7
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6/E22
Kontroll av bussar, E4/E6

Tisdag 22/7
Förar- och fordonskontroll, polisområde södra Skåne
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6

Onsdag 23/7
Kontroll av farligt gods, E22 Kristianstads kommun
Hastighetsövervakning, E22 Kristianstads kommun
Kontroll av bussar, E4/E6

Torsdag 24/7
Kontroll av yrkesmässig trafik, polisområde mellersta Skåne
Förar- och fordonskontroll, väg 110

Fredag 25/7
Kontroll av bussar, Helsingborg
Lördag 26/7
Nykterhetskontroller, polisområde nordvästra Skåne
Söndag 27/7
Kontroll av bussar, E4/E6112 vid larm
114 14 övriga ärenden