Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 22 augusti

Hastighetskontroller i tätorter i hela Skåne
Kontroll av yrkesmässig trafik, Skåne
Lördag 23 augusti

Trafiknykterhetskontroller, södra och mellersta Skåne

Söndag 24 augusti

Kontroll av yrkesmässig trafik, Skåne

Måndag 25 augusti

Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Kontroll av yrkesmässig trafik, södra och mellersta Skåne
Tisdag 26 augusti

Kontroll av yrkesmässig trafik, E6
Trafiknykterhetskontroller, Malmö
Hastighetskontroller, Malmö
Onsdag 27 augusti

Trafiknykterhetskontroller, mellersta och södra Skåne
Hastighetskontroller, mellersta och södra Skåne
Förar- och fordonskontroller, Landskrona
Torsdag 28 augusti

Förar- och fordonskontroll, länsväg 110
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6, Malmö, mellersta Skåne
Fredag 29 augusti

Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Kontroll av yrkesmässig trafik, Skåne
Lördag 30 augusti

----------------------------------

Söndag 31 augusti

----------------------------------

112 vid larm
114 14 övriga ärenden