Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:


Fredag 21 november
Kontroll av yrkesmässig trafik – E4, E6
Förar- och fordonskontroll – E4, E6
Lördag 22 november
Förar- och fordonskontroll – E4, E6
Söndag 23 november
----------------------------

Måndag 24 november
Kontroll av yrkesmässig trafik, Helsingborg, Rv 23
Tisdag 25 november
Kontroll av yrkesmässig trafik, E4, E6
Förar och fordonskontroll, Rv 19
Onsdag 26 november
Förar och fordonskontroll, Helsingborg
Kontroll av yrkesmässig trafik, E22
Torsdag 27 november
Förar och fordonskontroll, Helsingborg
Hastighetsövervakning, Kristianstad
Fredag 28 november
Hastighetsövervakning, Rv 19
Kontroll av yrkesmässig trafik E4, E6
Lördag 29 november
Förar och fordonskontroll, hela Skåne
Söndag 30 november
Kontroll av yrkesmässig trafik E4, E6

112 vid larm
114 14 övriga ärenden