Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 29 augusti
Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Kontroll av yrkesmässig trafik, Skåne
Lördag 30 augusti
----------------------------------
Söndag 31 augusti
----------------------------------

Måndag 1 september
Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Kontroll av yrkesmässig trafik, riksväg 21
Tisdag 2 september
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6
Trafiknykterhetskontroller, Malmö
Hastighetskontroller, Malmö samt riksväg 19
Onsdag 3 september
Trafiknykterhetskontroller, mellersta och södra Skåne
Hastighetskontroller, mellersta och södra Skåne
Förar- och fordonskontroller, E22
Kontroll av yrkesmässig trafik, riksväg 23
Torsdag 4 september
Förar- och fordonskontroll, länsväg 110
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6, Malmö, mellersta Skåne
Hastighetskontroller, E22
Fredag 5 september
Förar- och fordonskontroll, Helsingborg
Hastighetskontroller, riksväg 19
Lördag 6 september
Trafiknykterhetskontroller, nordvästra Skåne
Söndag 7 september
Beteendeövervakning, E4, E6

112 vid larm
114 14 övriga ärenden