Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 17 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods, Kristianstads kommun
Beteendeövervakning, E4, E6
Lördag 18 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, E4, E6
Söndag 19 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, E4, E6


Måndag 20 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods, Helsingborgs och Hässleholms kommun
Trafiknykterhetskontroller, riksväg 101, Malmö, Södra Skåne
Tisdag 21 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik och farligt gods, E22, Kristianstads kommun
Beteendeövervakning, E6
Trafiknykterhetskontroller, mellersta Skåne
Hastighetskontroller, mellersta Skåne
Onsdag 22 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6, E22, Kristianstads kommun
Förar- och fordonsknotroller, Helsingborgs kommun
Hastighetsövervakning, E22, Kristianstads kommun
Torsdag 23 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik och farlig gods, E6, Helsingborgs kommun
Förar- och fordonskontroll, Landskrona kommun
Fredag 24 oktober
Förar- och fordonskontroller, Malmö
Beteendeövervakning, E4, E6, nordöstra och södra Skåne
Lördag 25 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, E6
Fordonskontroller, nordöstra och södra Skåne
Trafiknykterhetskontroller, nordöstra och södra Skåne
Söndag 26 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik, Malmö samt södra och mellersta Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden