Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

 

Skåne 2014-07-25
Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:


Fredag 25/7
Kontroll av bussar, Helsingborg
Lördag 26/7
Nykterhetskontroller, polisområde nordvästra Skåne
Söndag 27/7
Kontroll av bussar, E4/E6

Måndag 28 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik, RV 23 Hässleholm

Kontroll av farligt gods, E6, E22, E65, RV 23
Förare-fordonskontroll, E4, E6
Tisdag 29 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik, hela Skåne
Onsdag 30 juli

Förare-fordonskontroll, Helsingborg
Hastighetskontroll, E6, E22, E65
Kontroll av farligt gods , E6. E22, E65, Kristianstad
Kontroll av yrkesmässig trafik, Kristianstad
Nykterhetskontroller, Kristianstads kommun
Torsdag 31 juli
Kontroll av yrkesmässig trafik, Östra Göinge
Nykterhetskontroller, Östra Göinge
Förare-fordonskontroll, länsväg 110
Kontroll av yrkesmässig, polisområde södra Skåne
Fredag  1 augusti
Kontroll av yrkesmässig trafik, E4, E6
Förare-fordonskontroll, polisområde södra Skåne, nordöstra Skåne
Hastighetskontroll, polisområde mellersta Skåne
Lördag 2 augusti
Nykterhetskontroller, polisområde södra Skåne
Förare-fordonskontroll, polisområde södra Skåne, nordöstra Skåne
Söndag 3 augusti
Kontroll av yrkesmässig trafik, hela Skåne 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden