Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 24 oktober
Förar- och fordonskontroller – Malmö
Beteendeövervakning – E4, E6, nordöstra och södra Skåne
Lördag 25 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik – E6
Fordonskontroller – nordöstra och södra Skåne
Trafiknykterhetskontroller – nordöstra och södra Skåne
Söndag 26 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik – Malmö samt södra och mellersta Skåne


Måndag 27 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik – riksväg 23, Hässleholms och Helsingborgs kommun samt mellersta Skåne
Hastighetsövervakning – Kristianstads kommun
Tisdag 28 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22, Kristianstads kommun
Trafiknykterhetskontroller – Malmö  
Hastighetsövervakning – E22, Kristianstads kommun
Beteendeövervakning – E6
Onsdag 29 oktober
Kontroll av yrkesmässig trafik – E22, Kristianstads kommun
Införselkontroll (kontroll av fordons vikt) – Malmö, Öresundsförbindelsen
Förar- och fordonskontroll – Helsingborgs kommun
Torsdag 30 oktober

Kontroll av trafik i tätorter med fokus på oskyddade trafikanter, särskilt cyklister – hela Skåne
Förar- och fordonskontroll – nordsvästra Skåen
Fredag 31 oktober
Hastighetsövervakning – E6, mellersta och nordvästra Skåne
Lördag 1 november
Hastighetsövervakning och trafiknykterhetskontroller – Kristianstads kommun
Söndag 2 november
Kontroll av yrkesmässig trafik – riksväg 23, länsväg 117
Kontroll av farligt gods – Hässleholms kommun

112 vid larm
114 14 övriga ärenden