Polisstationer med hittegods

Normalt sett kan du vända dig till närmaste polisstation för att lämna in upphittade föremål. För att leta efter det du blivit av med ska du vända dig till den enhet som har hand om hittegods.

Välj län: Har du valt en polismyndighet, till exempel Blekinge län, ser du alla polisstationer inom Blekinge län som hanterar hittegods.

Väljer du "Inget län valt" ser du alla polisstationer i hela Sverige som  hanterar hittegods.

Information från ditt län 

  • Visby

    Gotlands län: Norra Hansegatan 2 B, Visby

Information från Gotlands län

Information från cykelförrådet

All information på denna sida gäller även mopeder. C:a 1000 cyklar stöldanmäls på Gotland varje år och av dessa kommer c:a 800 cyklar in till Polisens cykelförråd.

Upphittarinformation

Om du hittar en cykel och funderar på att lämna den till polisen måste du först försäkra dig om att den är övergiven. Ett tecken kan vara att den är olåst. Uppmärksammas en låst cykel på samma plats – och samtidigt ser övergiven ut – under flera veckor kan cykeln vara stulen. Är du osäker tag gärna kontakt med oss.

När vi får in en upphittad cykel förvarar vi den i tre månader. Om ingen ägare har påträffats tillfaller cykeln upphittaren. Om cykeln är värd mer än 500,- kan förvaringsavgift ut. Information om förvaringsavgift finns i cykelförrådet. Om du har hittat en cykel och begär hittelön så är hittelönen 60,-.

Ägarinformation

Om du blivit av med din cykel ska du börja med att göra en polisanmälan. Detta kan du göra per telefon eller om du gör ett besök. Det bästa är om du kan uppge ramnummer vid anmälan. Skulle vi få in din cykel, så hittar vi dig som ägare direkt, om du angivit ramnummer i anmälan. Om ditt ramnummer är okänt, så är det viktigt att besöka cykelförrådet för att leta efter din cykel. Hittar du din stöldanmälda cykel får du inte ta hem den utan att först kontakta polisen.

Förebygga cykelstöld

Det kanske inte är så lätt att förebygga en cykelstöld, men vad man kan göra är att alltid komma ihåg att låsa sin cykel. Många cyklar vi får in till cykelförrådet är olåsta. Det är bra att ha antecknat sitt ramnummer och att stöldskyddsregistrera och märka sin cykel

Polismyndigheten Gotland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden