Tillstånd

I de flesta fall är det Polisen som utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang, för att få använda pyrotekniska varor med mera. Polisen hanterar även förordnande av ordningsvakter och tillstånd och licenser för vapeninnehav.

Information från ditt län

Sök tillstånd hos polismyndigheten i det län där tillståndet ska gälla. Innan Polisen börjar handläggningen av din ansökan om tillstånd kontrolleras att du har betalat in avgiften.

Allmän sammankomst

Allmän sammankomst kan till exempel vara en valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), en demonstration, en manifestation, en opinionsyttring, en föreläsning, ett föredrag, en sammankomst för religionsutövning, en teaterföreställning, en filmvisning, en konsert, ett utövande av mötesfrihet och en cirkusföreställning.

Vad som gäller för säkerhet, konsert och gatumusik, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla hittar du på sidan:
Allmän sammankomst

Blanketter

Offentlig tillställning

Exempelvis tävling och uppvisning i sport och idrott, valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), danstillställning, tivoli och festtåg, mässor, marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis).

Vad som gäller för säkerhet, servering av alkohol och mat, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Offentlig tillställning

Blanketter

Användande av offentlig plats

Användande av offentlig plats kan till exempel vara vid försäljning, uteservering, placering av byggsäck eller container på allmän gata (kan även gälla privat mark), placering av skylt, bord eller scen, placering av byggnadsställning, störande buller och penninginsamling.

Vad som räknas som offentlig plats, vad som gäller vid torgförsäljning, när tillstånd från Polisen krävs och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Användande av offentlig plats

Blankett

Fyrverkerier

Om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan det krävas tillstånd. Information om åldersgräns, när tillstånd inte behövs med mera hittar du på sidan:
Information om fyrverkerier

Blankett

Vapen

Du måste ansöka om vapenlicens för att få inneha vapen och ammunition. Du behöver också tillstånd om du ska förvara skjutvapen hos någon annan och om du ska föra in vapen i Sverige med mera. (Ansökan om tillstånd att använda skjutbana – blankett och avgift hittar du under ordningslagen.)
Lagar och regler om vapen

Långa handläggningstider
Handläggningstiden för vapenlicenser är för närvarande lång på flera håll i landet och i vissa fall kan en licensansökan ta många veckor att behandla. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med ansökan

Ordningsvakter

Polisen ansvarar för utbildning av ordningsvakter och har även övergripande ansvar för utövandet och fortbildning.
Lagar och regler om ordningsvakter

Andra tillstånd

Störande buller, skottlossning inom (detalj-) planlagt område, använda skjutbana (ansöks av föreningen eller ägaren till skjutbanan), stenspräckning, sprängning, hotell- och pensionatrörelse eller godkännande av ny föreståndare, jakttillsyn, larminstallationsverksamhet och penninginsamling (i vissa kommuner behövs inget tillstånd, kontakta din kommun för att få veta vad som gäller).

Blanketter

Ansökan utanför Polisens ansvarsområden

För ansökan om tillstånd utanför Polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Mer om tillstånd

Information från Kalmar län

Tillståndsansökan i Kalmar län

Om du söker tillstånd hos Polismyndigheten i Kalmar län, tänk på att lämna in din ansökan i god tid.


Avgifter
När Polisen mottagit en ansökan, skapas ett ärende och en avi skickas för inbetalning av handläggningsavgiften. Handläggningsavgiften kan inbetalas direkt i någon av receptionerna eller genom utskickad avi med information om bankgiro och OCR-nummer. Vid utskick av avi kan Polisen ej ta emot inbetalning utan referens till OCR-nummer. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald.

När du ansöker om tillstånd för begagnande av offetnlig plats, kan kommunen också ta ut en avgift. Glöm inte att kolla det med den aktuella kommunen!

 
Skicka, faxa eller lämna in din ansökan (om inte annat framgår av blanketten) till: 

Postadress:
Polismyndigheten i Kalmar län
Box 923
391 29 Kalmar
 
Fax: 
010-5623242
Via e-post kan vi endast ta emot undertecknade och inskannade ansökningar.
 
Besöksadress:
Besöksadresser & öppettider till polisstationer i länet.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text