Trafik och fordon

Hösten innebär inte bara större risk för viltolyckor, solen står lågt och kan göra det svårt att se mötande trafik under morgon och kväll, särskilt i kombination med blöta vägbanor. Sänkt hastighet ger dig större marginal.


SkogsvägTa viltvarningar på allvar

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur (bl a älg) skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett.
Viltolyckor


FartkontrollTrafik

På trafiksidorna hittar du de vanligaste bötesbeloppen samt information om körkort och viltolyckor.
Trafiksidorna


Cyklister på en trafikerad väg.

Fordon

Information om registreringsskyltar, mopeder, cyklar och fyrhjulingar.
Fordonssidan


112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Teckenspråksfilm om trafik och fordon

Till lättläst text