Polisens värdegrund

Polisens nationella värdegrund har ledorden engagerade, effektiva och tillgängliga. Värdegrunden tydliggör vad Polisen står för och används för att utveckla Polisens verksamhet.

Målet är att värdegrunden ska genomsyra hela Polisens verksamhet och på sikt märkas i vardagen för medborgarna.

Polisens värdegrund, som togs fram under 2008, bygger på bidrag från nästan 20 000 medarbetare. Polisanställda lämnade förslag till värdegrunden i så kallade insamlingsdialoger.

Efter insamlingen sammanställdes alla bidrag och bearbetades i olika omgångar. Värdegrunden fastställdes i januari 2009.

Polisens värdegrund

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

  • Engagerade -  med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
  • Effektiva - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.  
  • Tillgängliga - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

Mer information

Detaljerad information om Polisens värdegrund 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden