Polisen i Norrbottens län

Mål

Polisens uppdrag är att öka tryggheten i Norrbotten och minska brottsligheten. Vårt övergripande mål är att Norrbotten ska ha Sveriges lägsta brottslighet. År 2013 var brottsligheten bland de lägsta i landet.

Poliser i yttre tjänst
Hela Norrbotten ska vara ett tryggt
län att bo och leva i. Målet är att vi
ska ha Sveriges lägsta brottslighet.

Inriktningen av polisens arbete kan sammanfattas i två punkter.

  • Vi ska öka polisens synlighet i hela länet så att vi förebygger att brott sker.
  • Vi ska bli bättre på att utreda de brott som anmäls, så att personer som gjort sig skyldiga till kriminell verksamhet kan lagföras.  

I den nationella trygghetsundersökningen konstateras att norrbottningarnas upplevda trygghet, samt förtroendet för polisen i länet, ligger på nationell toppnivå.  

112 vid larm
114 14 övriga ärenden