Polisen i Norrbottens län

Projekt och samverkan

En nära samverkan med kommunerna är av största betydelse för ett väl fungerande brottsförebyggande arbete.

Studentfirande

Skolavslutningen innebär ofta mer arbete för polis och kommun. Genom att samarbeta bättre kan vi förebygga eventuella problem.

I Norrbotten har Polismyndigheten byggt upp lokala brottsförebyggande råd tillsammans med våra 14 kommuner. En utgångspunkt för arbetet är gemensam samverkan kring en modell som bygger på fem steg:

  1. Kommunen och polisen samlar var för sig in information om hur det ser ut i kommunen.
  2. Därefter skapas en gemensam lägesbild över lokala problem och händelser som på förväg är kända.
  3. Utifrån dessa problemområden träffas överenskommelser om vilka åtgärder som ska vidtas, samt beslut om vem som ska göra vad, när och hur.
  4. Därefter sker konkret brottsförebyggande arbete, gemensamt och var för sig enligt det beslut som är fattat.
  5. Resultaten följs upp och analyseras. Arbetet redovisas till polis- och kommunledning.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden