Polisen i Norrbottens län

Verksamheten

Polisen arbetar dygnet runt, året runt. All vår verksamhet är planerad och utgår från våra kunskaper och erfarenheter om vad som händer och sker i Norrbotten.

Polisen arbetar dygnet runt året runt

Polisen i Norrbotten hanterar drygt 60 000 händelserapporter varje år. Det rör sig om allt från rapporter om lösspringande hundar till grova våldsbrott som exempelvis mord. De flesta händelserapporter rapporteras i kusten och malmfälten där det bor flest personer.

I Luleå anmäldes flest brott (7 784 anmälningar) under 2012 och i Överkalix anmäldes minst antal brott (224 anmälningar). Brottsligheten i Norrbotten är näst lägst i landet och vårt mål är att den ska vara lägst.

Planerat arbete

Polisens arbete ska utgå från behoven i länet. All vår verksamhet ska vara planerad. Det innebär att när poliser i yttre tjänst börjar sitt arbetspass vet de vad de ska göra. Om någonting akut händer som fordrar polisnärvaro prioriterar vi om och åker dit.

Polisen arbetar planerat utifrån kunskap, erfarenhet och den information som vi hela tiden samlar in om vad som händer och sker i Norrbotten.

Om fler poliser arbetar på tider och platser då vi vet att brott brukar begås, kan brott förebyggas. Vi vet till exempel att poliser som syns kring krogar under helgnätter minskar våldet och förekomsten av narkotika i samhället.
Därför styr vi vårt arbete mot sådana tider och platser.

Polisen är en resurs för hela länet

Polisen förstatligades 1965 när staten övertog ansvaret från kommunerna. Synsättet att polisen är en kommunal resurs har dock levt kvar långt in i våra dagar. Vår utgångspunkt är att polisen ska finnas där den bäst behövs, så att vi gör största möjliga nytta.

Vid en större händelse – till exempel Pajala marknad – förstärker vi med personal från andra områden så att vi klarar vårt uppdrag. Pajala marknad är ingen uppgift enbart för polisen på orten. Polisen är en resurs för hela länet och ska användas på det sättet.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden