Sociala insatsgrupper

Rikspolisstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag för verksamheten med sociala insatsgrupper, för unga som riskerar att bli kriminella.

Sociala insatsgrupper


Vad är sociala insatsgrupper?

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter
som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.
Kort text om sociala insatsgrupper, för familjer

Gemensam viljeförklaring

Flera myndigheter står bakom arbetet med att utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som nu sprids till flera orter.
Gemensam viljeförklaring

Socialtjänsten har huvudansvaret

Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna vilar på Socialtjänsten i den kommun där den unge bor och insatserna för den unge koordineras på individnivå.

Berättelsen om Claudia:

Från rastlös med drogproblem till drogfri med framtidstro

Droger, skolk och rotlöshet var Claudias vardag som 15-åring. Idag är hon drogfri, studerar och har en bra relation med sin mamma. Framgångsreceptet heter sociala insatsgrupper. 
Det är en skillnad som mellan natt och dag. Det finns en framtidstro, uttrycker Claudias mamma.

Karlskrona var en av de 12 kommuner som hoppade på pilotverksamheten med sociala insatsgrupper 2011. Sociala insatsgrupper innebär samverkan på individnivå mellan framförallt socialtjänst, polis och skola. Resultatet var så bra att man beslutade att permanenta arbetssättet. 
Sociala insatsgrupper är ett lyft för kommunen och har gett ett helt nytt sätt att tänka, säger Mats Dahl, verksamhetschef för grundskolor och fritidshem i Karlskrona.

 Det är en underbart fin modell, instämmer Tommy Rönneholm, som jobbar som utvecklingschef för gymnasieskolorna.

Sociala insatsgrupper är ett forum där jag blir tagen på allvar, framhåller Claudias mamma.

Nu vill Karlskrona sprida sina positiva erfarenheter genom en elva minuters informationsfilm om sociala insatsgrupper. I filmen får vi också höra 17-åriga Claudia och hennes mamma som har fått tillbaka hoppet om framtiden genom modellen.

 

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden