Sociala insatsgrupper

Rikspolisstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag för verksamheten med sociala insatsgrupper, för unga som riskerar att bli kriminella.

Sociala insatsgrupper


Delrapport

En delredovisning om regeringsuppdraget sociala insatsgrupper lämnades till regeringen den 25 oktober 2013.
Läs rapporten

Gemensam viljeförklaring

Flera myndigheter står bakom arbetet med att utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som nu sprids till flera orter.
Gemensam viljeförklaring

Pilotprojektet

Pilotprojektet, som pågick mars 2011 - oktober 2012 resulterade i att flera ungdomar har minskat eller totalt upphört med sina kriminella aktiviteter under den tid de haft stöd från en social insatsgrupp. Projektet skapade även nya samarbeten mellan myndigheter och organisationer på vissa ställen och på andra ställen stärktes ett redan befintligt samarbete.

Socialtjänsten har huvudansvaret

Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna vilar på Socialtjänsten i den kommun där den unge bor och insatserna för den unge koordineras på individnivå.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden