Sociala insatsgrupper

Rikspolisstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag för verksamheten med sociala insatsgrupper, för unga som riskerar att bli kriminella.

Sociala insatsgrupper


Vad är sociala insatsgrupper?

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter
som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.
Kort text om sociala insatsgrupper, för familjer

Gemensam viljeförklaring

Flera myndigheter står bakom arbetet med att utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som nu sprids till flera orter.
Gemensam viljeförklaring

Socialtjänsten har huvudansvaret

Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna vilar på Socialtjänsten i den kommun där den unge bor och insatserna för den unge koordineras på individnivå.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden