Polisen i Stockholms län

Polisnämnden i Södertälje polismästardistrikt

Ledamöter

Marita Lärnestad (m), ordförande
marita.larnestad@sodertalje.se
Sven-Erik Hult, (m)
s-e.hult@telia.com
Anders Wallenberg (m)
elgbacken@telia.com
Per-Erik Ekman, (m)
per-erik.ekman@comhem.se
Samir Saado, (fp)
samir.saado@sodertalje.se
Arne Närström, (s)
arne.narstrom@salem.se
Ulla Rygin, (s)
ulla.rygin@sodertalje.se

Elof Hansjonsvice (s) vice ordförande
elof.hansjons@sodertalje.se

Patrick Ungsäter, Polismästare
patrik.ungsater@polisen.se

Suppleanter

Per-Anders Fritshammar, (c)
per-anders.fritshammar@sodertalje.se
Martin Ahlman, (kd)
martin.ahlman@scania.com
Lars Pilsetnek, (m)
lars.pilsetnek@hotmail.com
Staffan Norberg, (v)
staffan.norberg@sodertalje.se
Rodrigo Delgado, (mp)
rodde@femfemnoll.se
Robert Halef, (s)
halefrobert@hotmail.com

Krister Eriksson, (s)
k.b.eriksson@telia.com

    

112 vid larm
114 14 övriga ärenden