Vapenhandlares överföring av vapen till EU- land

Vapenhandlares tillstånd enligt 6 kap 4 § 1 st och 5 § VF till överföring av skjutvapen/ammunition från Sverige till vapenhandlare i annat medlemsland. (RPS 553.6 10-06)

Författare: Rikspolisstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-11-09


112 vid larm
114 14 övriga ärenden