Behandling av personuppgifter

Här får du information om hur Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna behandlar personuppgifter på Polisens webbplats. Ytterligare information finns i vissa av de blanketter och övrigt material som du hämtar från webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på sina delar av webbplatsen. Information om hur du kontaktar Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna finns på sidan Kontakta oss.

Ändamål för behandling

  • Polismyndigheterna behandlar dina personuppgifter när du anmäler stöld eller förlust och i samband med ansökan om tillstånd.
  • Rikspolisstyrelsen behandlar uppgifter om dig när du registrerar dig som användare i Polisens antagningssystem (PAS).

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med till exempel myndighetsutövning.

Offentlighetsprincipen

Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna är statliga myndigheter. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna på webbplatsen.

Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Här hittar du blanketten för "Utdrag ur datalagen och personuppgiftslagen"

112 vid larm
114 14 övriga ärenden