Tillstånd

I de flesta fall är det Polisen som utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang, för att få använda pyrotekniska varor med mera. Polisen hanterar även förordnande av ordningsvakter och tillstånd och licenser för vapeninnehav.

Information från ditt län

Sök tillstånd hos polismyndigheten i det län där tillståndet ska gälla. Innan Polisen börjar handläggningen av din ansökan om tillstånd kontrolleras att du har betalat in avgiften.

Allmän sammankomst

Allmän sammankomst kan till exempel vara en valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), en demonstration, en manifestation, en opinionsyttring, en föreläsning, ett föredrag, en sammankomst för religionsutövning, en teaterföreställning, en filmvisning, en konsert, ett utövande av mötesfrihet och en cirkusföreställning.

Vad som gäller för säkerhet, konsert och gatumusik, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla hittar du på sidan:
Allmän sammankomst

Blanketter

Offentlig tillställning

Exempelvis tävling och uppvisning i sport och idrott, valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), danstillställning, tivoli och festtåg, mässor, marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis).

Vad som gäller för säkerhet, servering av alkohol och mat, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Offentlig tillställning

Blanketter

Användande av offentlig plats

Användande av offentlig plats kan till exempel vara vid försäljning, uteservering, placering av byggsäck eller container på allmän gata (kan även gälla privat mark), placering av skylt, bord eller scen, placering av byggnadsställning, störande buller och penninginsamling.

Vad som räknas som offentlig plats, vad som gäller vid torgförsäljning, när tillstånd från Polisen krävs och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Användande av offentlig plats

Blankett

Fyrverkerier

Om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan det krävas tillstånd. Information om åldersgräns, när tillstånd inte behövs med mera hittar du på sidan:
Information om fyrverkerier

Blankett

Vapen

Du måste ansöka om vapenlicens för att få inneha vapen och ammunition. Du behöver också tillstånd om du ska förvara skjutvapen hos någon annan och om du ska föra in vapen i Sverige med mera. (Ansökan om tillstånd att använda skjutbana – blankett och avgift hittar du under ordningslagen.)
Lagar och regler om vapen

Långa handläggningstider
Handläggningstiden för vapenlicenser är för närvarande lång på flera håll i landet och i vissa fall kan en licensansökan ta många veckor att behandla. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med ansökan

Ordningsvakter

Polisen ansvarar för utbildning av ordningsvakter och har även övergripande ansvar för utövandet och fortbildning.
Lagar och regler om ordningsvakter

Andra tillstånd

Störande buller, skottlossning inom (detalj-) planlagt område, använda skjutbana (ansöks av föreningen eller ägaren till skjutbanan), stenspräckning, sprängning, hotell- och pensionatrörelse eller godkännande av ny föreståndare, jakttillsyn, larminstallationsverksamhet och penninginsamling (i vissa kommuner behövs inget tillstånd, kontakta din kommun för att få veta vad som gäller).

Blanketter

Ansökan utanför Polisens ansvarsområden

För ansökan om tillstånd utanför Polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Mer om tillstånd

Information från Skåne

Handläggning av tillståndsärenden gällande vapen, ordningsvakter och hotell- och pensionatrörelse sker vid tillståndssektionen vid Polismyndigheten i Skåne. Övriga tillstånd handläggs i respektive polisområde. Handläggningstiderna varierar och i flera ärenden är vi beroende av yttrande från andra myndigheter. Ett gott råd är att söka tillstånd i god tid.

Då det är ett mycket stort tryck på vapenhandläggarna under deras telefontid (kl 10-12), avser polismyndigheten fortsättningsvis informera om när handläggningen av inkomna ärenden påbörjas.

För närvarande påbörjas handläggningen av licensansökningar inkomna under vecka 5. Handläggarna kommer att kontakta sökande i de fall deras ansökan behöver kompletteras.

För att påskynda handläggningen kontrolleras inkomna ansökningar så att eventuella kompletteringar ska kunna göras innan handläggningen påbörjas. I de fall det är aktuellt kommer sökande att få hemskickat en begäran om komplettering. Av begäran framgår det när kompletteringen senast ska vara Tillståndssektionen tillhanda. Kompletteringen skickas till Polismyndigheten i Skåne, Tillståndssektionen, 205 90 Malmö, eller e-postas till polismyndigheten.skane@polisen.se, skriv ”Tillståndssektionen” i ämnesraden. På så sätt undvikes ytterligare väntetider under telefontiden (kl 10-12).

Avgifter

När Polisen mottagit en ansökan, skapas ett ärende och en avi skickas för inbetalning av handläggningsavgiften. Handläggningsavgiften kan inbetalas direkt i någon av receptionerna eller genom utskickad avi med information om bankgiro och OCR-nummer. Vid utskick av avi kan Polisen ej ta emot inbetalning utan referens till OCR-nummer. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald. Handläggningstiden varierar, så ansökan bör komma in i god tid.

Frågor och kompletteringar

Vi kan inte ta emot ansökningar via e-post, då dessa måste vara undertecknade personligen. Telefonnummer till Polismyndigheten är 114 14. Be att få tala med en tillståndshandläggare inom det ärendeområde du ska söka tillstånd.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text