Vapen

Information om tillståndspliktiga skjutvapen, hur du gör för att söka vapenlicens och lagar och regler som rör olika typer av vapen.

Vapen

Information från ditt län

Viktigt fylla i alla uppgifter i ansökan

För att handläggningen av din licensansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Om något saknas måste kompletteringar begäras, vilket förlänger handläggningstiden. Tänk på att avgiften måste vara betald innan din ansökan behandlas.

Regler för skjutvapen

Du hittar utförlig information om vilka regler som gäller för skjutvapen i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3).

Ammunition

För att få ha ammunition måste du ha tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd krävs dock inte för ammunition till vapen du har rätt att använda för skjutning.

Skjutvapen i dödsbo

När en person som äger skjutvapen har avlidit ska den som har hand om dödsboet inom tre månader göra en anmälan till polismyndigheten. Anmälan ska innehålla uppgifter om de vapen som finns i dödsboet, vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning och hur vapnen förvaras. Inom ett år från dödsfallet ska vapnen avvecklas, exempelvis genom att de överlåts till en privatperson eller en vapenhandlare. Vapnen kan också lämnas in till polismyndigheten för skrotning eller för inlösen av staten.

Märkning av vapen

Det är lag på att skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen på ett närmare angivet sätt. Detta innebär att tillverkaren ska märka vapnet med namn, land, serienummer och tillverkningsår. Även vapen och vapendelar som förs in i Sverige ska förses med märkning.

Blanketter

Information från Stockholms län

Tillståndsenheten i city handlägger tillståndsärenden gällande bland annat vapen (licens, förvaring, in- utförsel, EU-skjutvapen pass, handel med vapen, skytteföreningar/skjutbanor, provledare jägarexamen, vapen ingående i dödsbon med mera).  

För att komma i kontakt med oss och för att veta hur du ska göra med din ansökan - klicka här.

Handläggningstiden för din inskickade ansökan om vapenlicens beräknas för närvarande till 16 veckor, räknat från den dag då Polismyndigheten tar emot din ansökan.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden