Tillstånd

I de flesta fall är det Polisen som utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang, för att få använda pyrotekniska varor med mera. Polisen hanterar även förordnande av ordningsvakter och tillstånd och licenser för vapeninnehav.

Information från ditt län

Sök tillstånd hos polismyndigheten i det län där tillståndet ska gälla. Innan Polisen börjar handläggningen av din ansökan om tillstånd kontrolleras att du har betalat in avgiften.

Allmän sammankomst

Allmän sammankomst kan till exempel vara en valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), en demonstration, en manifestation, en opinionsyttring, en föreläsning, ett föredrag, en sammankomst för religionsutövning, en teaterföreställning, en filmvisning, en konsert, ett utövande av mötesfrihet och en cirkusföreställning.

Vad som gäller för säkerhet, konsert och gatumusik, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla hittar du på sidan:
Allmän sammankomst

Blanketter

Offentlig tillställning

Exempelvis tävling och uppvisning i sport och idrott, valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), danstillställning, tivoli och festtåg, mässor, marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis).

Vad som gäller för säkerhet, servering av alkohol och mat, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Offentlig tillställning

Blanketter

Användande av offentlig plats

Användande av offentlig plats kan till exempel vara vid försäljning, uteservering, placering av byggsäck eller container på allmän gata (kan även gälla privat mark), placering av skylt, bord eller scen, placering av byggnadsställning, störande buller och penninginsamling.

Vad som räknas som offentlig plats, vad som gäller vid torgförsäljning, när tillstånd från Polisen krävs och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan:
Användande av offentlig plats

Blankett

Fyrverkerier

Om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan det krävas tillstånd. Information om åldersgräns, när tillstånd inte behövs med mera hittar du på sidan:
Information om fyrverkerier

Blankett

Vapen

Du måste ansöka om vapenlicens för att få inneha vapen och ammunition. Du behöver också tillstånd om du ska förvara skjutvapen hos någon annan och om du ska föra in vapen i Sverige med mera. (Ansökan om tillstånd att använda skjutbana – blankett och avgift hittar du under ordningslagen.)
Lagar och regler om vapen

Långa handläggningstider
Handläggningstiden för vapenlicenser är för närvarande lång på flera håll i landet och i vissa fall kan en licensansökan ta många veckor att behandla. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med ansökan

Ordningsvakter

Polisen ansvarar för utbildning av ordningsvakter och har även övergripande ansvar för utövandet och fortbildning.
Lagar och regler om ordningsvakter

Andra tillstånd

Störande buller, skottlossning inom (detalj-) planlagt område, använda skjutbana (ansöks av föreningen eller ägaren till skjutbanan), stenspräckning, sprängning, hotell- och pensionatrörelse eller godkännande av ny föreståndare, jakttillsyn, larminstallationsverksamhet och penninginsamling (i vissa kommuner behövs inget tillstånd, kontakta din kommun för att få veta vad som gäller).

Blanketter

Ansökan utanför Polisens ansvarsområden

För ansökan om tillstånd utanför Polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Mer om tillstånd

Information från Stockholms län

De vanligaste frågorna och svaren hittar du här!

Blanketter för tillstånd enligt ordningslagen, klicka här!

Om ni vill söka tillstånd för en uteservering, byggsäck, reklamskylt, varuskyltning eller dylikt i Stockholms stad finns en broschyr med information och tips om vad som är bra att tänka på.
”Användande av gatumark i Stockholm City” 

Skicka ansökan

Ansökan kan skickas via post, fax eller e-post samt lämnas på vår expedition på Bergsgatan 48 i Stockholm.

Fax: 08-653 32 15
E-post: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
Postadress:
Polismyndigheten i Stockholms län
Tillståndsenheten
106 75 Stockholm 

Information om tillståndsenhetens adress och öppettider.

 

OBS!

Tänk på att fylla i ansökan noggrant. Vid etablering bör en skiss bifogas, där måtten tydligt framgår. Kom ihåg att ansökan måste vara undertecknad, även om ansökan skickas via e-post.

Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald.
Avgiften betalas samtidigt som du lämnar in din ansökan eller via bank- eller plusgiro. Information om avgifter.

Tänk på att Polismyndigheten i vissa ärenden är beroende av yttrande från andra instanser, vilket också påverkar handläggningstiden.

Ansökan ska därför göras skriftligen och om möjligt ska ansökan ha inkommit i god tid, senast en vecka innan tillståndet ska börja gälla. Om ansökan skickas via fax eller e-post kan en kvittokopia på inbetalningen bifogas för att bekräfta betalningen av ansökningsavgiften.

 

Aktuell information

Ändrad telefontid
Linjen håller öppet på vardagar mellan klockan 10:00 och 11:30 samt 12:30 och 15:00.


För att skynda på handläggningen:
- se till att ansökan rätt ifylld
- bifoga skiss över uteservering med måtten utritade
- glöm inte skriva under ansökan
- betala ansökningsavgiften när ni skickar in ansökan (uppgifter om det finns under den kompletterade informationen från Stockholms län)

Vi tar hand om ansökningarna efter hand. Det går inte påskynda handläggningen genom att ringa till oss, vi kan inte heller lämna några muntliga tillfälliga tillstånd.

Frågor och kompletteringar
Har du frågar om tillstånd eller pågående handläggning kan du kontakta Tillståndsenheten på telefonnummer 114 14.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text