Polisens arbetsmetoder

Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter.

Poliser i olika arbetssituationer. Trafikpolis, supporterpolis, kriminaltekniker och hundförare.

Polisen är en stor organisation med totalt 28 000 anställda. Av dessa är cirka 20 000 poliser och cirka 8 000 civilanställda. Organisationen brukar delas upp i två stora delar, ordningspolisen och kriminalpolisen, och inom dessa delar finns en rad olika specialinriktningar.

Polisen har en tydlig värdegrund som alla anställda ska förhålla sig till. Ledorden är engagerade, effektiva och tillgängliga.

Polisens vardag

Hur polisens vardagen ser ut beror på vilken typ av tjänst man har och var i Sverige man arbetar. De flesta poliser arbetar som ordningspolis i yttre tjänst eller som kriminalpolis, med att utreda brott. Det är i första hand verksamhetens behov som styr vilka uppgifter den enskilda polisen tilldelas.

Arbetet i yttre tjänst

Som ordningspolis, eller närpolis, arbetar polisen i uniform och eftersträvar att vara synlig och tillgänglig i samhället. Mycket arbetstid ägnas åt att patrullera i bil eller till fots för att förebygga och upptäcka brottslighet och andra störningar av den allmänna ordningen. I arbetet ingår att både hantera brott och i övrigt hjälpa människor i nöd, ofta efter samtal till 112. Det kräver bland annat flexibilitet, engagemang och handlingskraft.

Arbetet innebär också många utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, göra förhör och ta föremål i beslag. Sådana åtgärder kräver alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket arbetstid inomhus framför datorn.

Polisen måste finnas tillgängliga dygnet runt och året om och jobbar därför ofta helger, nätter och röda dagar.

Arbetet som kriminalpolis

Kriminalpoliser arbetar med att utreda anmälda brott. Till största del utgörs dessa av så kallade mängdbrott, såsom inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel. Arbetet består till stor del av förhör med vittnen, målsäganden och misstänkta. Som utredare håller polisen dels i förhör och dels nedtecknar vad som sägs. Det kräver bland annat lyhördhet, noggrannhet och opartiskhet.

Arbetet innebär också att hantera annan bevisning i form av till exempel spår som säkrats av kriminaltekniker, övervakningsfilmer eller andra beslag. Dessutom åligger det kriminalpoliser att hantera ansökan om kontaktförbud och andra administrativa uppgifter. Även kriminalpolisen arbetar kvällar, helger och röda dagar.

Mer om polisens arbete

112 vid larm
114 14 övriga ärenden