Gränsfonden

Gränsfonden är en EU-fond som ger stöd och uppmuntrar till aktiviteter som förstärker den yttre gränskontrollen. I Sverige förvaltas fonden av Rikskriminalpolisen.

Gränsfondens logotypEU stödjer projekt ekonomiskt för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer i EU. Stödet sker genom bidrag från olika fonder. Gränsfondens syfte är att bidra till att förstärka den yttre gränskontrollen i Schengens medlemsstater.

Myndigheter kan söka stöd

Myndigheter och departement som arbetar med gränskontroll- och viseringsfrågor kan söka stöd för olika projekt.

Målet med stöden är:

 • Effektiv kontroll och övervakning av de yttre gränserna.
 • Effektiv hantering av tillströmningen av personer vid de yttre gränserna.
 • Enhetlig tillämpning från gränskontrolltjänstemännens sida av EU-lagstiftningens bestämmelser.
 • Förbättrad förvaltning av medlemsstaternas konsulära verksamhet i länder utanför Schengen-området gällande dessa länders medborgare som vill resa till medlemsstaterna samt samarbetet mellan medlemsstaterna i det konsulära arbetet.

Inga ordinarie ansökningsomgångar

Gränsfonden kommer att slutrapporteras till kommissionen i mars 2016. De eventuella medel som kan komma att fördelas fram till dess är pengar som tidigare utdelats men inte utnyttjats. I dessa fall kommer förslagsinfordran att hållas enligt sedvanlig rutin. Läs mer om att söka stöd från Gränsfonden 

FAKTA/ Gränsfonden

 • Gränsfonden är en del av det allmänna EU-programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.
 • I Sverige är Rikspolisstyrelsen ansvarig myndighet för Gränsfonden. Rikskriminalpolisen ansvarar för att genomföra uppdraget
 • Ett fondsekretariat på Rikskriminalpolisen sköter all administration kring fonden.
 • EU-kommissionen övervakar att medlemsstaterna sköter förvaltningen av Gränsfonden och att fonden används till det ändamål den är tänkt för.
 • Förslag om nya fonder 2014

  2011-12-07: Från 2014 har EU en ny budget. Två nya fonder kommer att inrättas; Inre Säkerhetsfonden och Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden.