Polisen i Skåne län

Organisation

Polismyndigheten i Skåne är indelad i fem polisområden och tre länsövergripande avdelningar. De fem polisområdena är:

  • Nordvästra Skåne med Helsingborg som huvudort
  • Mellersta Skåne med Lund som huvudort 
  • Polisområde Malmö
  • Södra Skåne med Ystad som huvudort
  • Nordöstra Skåne med Kristianstad som huvudort

Varje polisområde är indelad i närpolisområden och det finns minst en polisstation i varje kommun.

De länsövergripande avdelningarna är länskriminalavdelningen, länsoperativa avdelningen samt stabsavdelningen.

Stabsavdelningen, samt en taktisk ledare med övergripande ansvar för såväl brottsutredningar som brottsförebyggande verksamhet, finns närmast myndighetsledningen.

Länspolismästaren är tillsammans med biträdande länspolismästaren chef för myndigheten.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden