Polisen i Skåne län

Projekt och samverkan

För att uppnå goda resultat krävs samverkan med andra aktörer i samhället. Det kan till exempel vara med  kommuner, sjukvården och ideella föreningar. Även nära kontakt och visst samarbete med till exempel restauranger och nöjesbranschen har betydelse för att komma till rätta med en del brottslighet. Polisen arbetar även tillsammans med andra myndigheter som till exempel Länsstyrelsen, Skatteverket, Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket i särskilt riktade insatser.

Samverkansavtal

Polismyndigheten i Skåne ska ingå så kallade samverkansavtal med samtliga kommuner i Skåne. Överenskommelserna syftar till att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och Polis i angelägna frågor. Avtalen innebär att var och en tar på sig att fullt ut agera utifrån sina befogenheter och roller olika typer av trygghetsfrågor. Rent konkret kan det handla om att till exempel agera mot ungdomsgrupper där polisen ofta har begränsade möjligheter att agera medan kommunerna genom social-, fritids- och skolförvaltningarna kan ha mer att säga till om.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden