• Ficktjuv

  Ha uppsikt över dina ägodelar

  I butiker eller på badstränder. Ficktjuvar finns ofta på platser där det rör sig mycket folk.

  Skydda dig mot fickstölder

 • Ungdomar som sitter i gräset

  Unga och alkohol - det gör Polisen 

  När ungdomar är berusade ökar risken för att de råkar ut för eller begår våldsbrott.

  Polisens arbete mot alkohol bland unga 


 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00