Om upphandlingar

Allmänt om Polismyndighetens upphandlingar

Polismyndigheten köper in varor och/eller tjänster genom upphandlingar. Polismyndighetens upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten som exempelvis polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader, tryckeritjänster m.m.

En stor del av anskaffningen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

Hur får man veta att en upphandling ska äga rum inom Polismyndigheten?

Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger 505 800 SEK offentliggörs av Polismyndigheten genom annonsering på www.mercell.se eller på www.ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling).

Underlag läggs upp på Polismyndighetens upphandlarprofil; http://www.polisen.se/Aktuellt/Aktuella-upphandlingar/

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polismyndighetens upphandlingar.

Kan man föranmäla sig till en upphandling?

Det går inte att föranmäla sig till någon av Polismyndighetens upphandlingar.

Vad krävs för att få delta?

Några generella krav för att få delta i Polismyndighetens upphandlingar finns inte. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav för att leverantören ska kunna komma ifråga.

Frågor?

Om du har några frågor om upphandlingar inom Polismyndigheten är du välkommen att kontakta upphandlingssektionerna (upphandlingssektionen.rps@polisen.se).

   112 vid larm
   114 14 övriga ärenden

    
   Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00