Gruppchef till registratorsverksamheten vid rättsenheten Syd

Organisation
Polisen Skåne
Län
Skåne
Utlysningsdatum
2017-10-04 18:30
Sista ansökningsdatum
2017-10-24 23:30
Referensnummer
A446.594/2017

Beskrivning av arbetsplatsen

Rättavdelningen vid Polismyndigheten har cirka 700 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättsligt stöd, en enhet för förvaltningsrätt, en enhet för informationsförvaltning, sju regionalt placerad rättsenheter samt ett kansli. 

Rättsenheten Syd är en av de sju regionalt placerade rättsenheterna och har cirka 140 anställda. Enheten är indelad i tre sektioner i verksamhetsområdena rättstillämpning, förvaltningsrätt samt informationsförvaltning.

Sektionen informationsförvaltning består av cirka 30 medarbetare och ansvarar för regionens, de nationella avdelningarnas samt regionpolischefens kanslis registratur samt för regionens arkivverksamhet och arkivlokaler.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för informationsförvaltningsgrupp 2 vid rättsenheten Syd, placering Malmö, och där ansvara för verksamhetsområdet registratur. Gruppen består idag av en gruppchef samt 9 medarbetare. Informationsförvaltning utgör ett kvalitativt stöd i diarieförings- och arkivfrågor till rättsenhetens och polisregionens verksamheter. Du kommer till en arbetsplats med rättssäker och effektiv handläggning i fokus där det digitala arbetssättet är på frammarsch.

Arbetsuppgifter

Som chef för informationsförvaltningsgrupp 2 vid informationsförvaltningssektionen, rättsenheten Syd

ska du
•inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
•tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
•ingå i sektionens ledningsgrupp
•ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
•ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
•företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
•verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
•arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
•ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
•minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
•för funktionen relevant examen, utbildning eller erfarenhet inom informationsvetenskap eller motsvarande ämnesområde.
•erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
•erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

besitter du
•förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
•förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
•förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
•förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
•förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
•förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om anställningen lämnas av sektionschefen Karl Dannestam, 010-56 18 538 eller enhetschefen Klas Werme 010-56 23 852. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Pernilla Bastholm, HR-konsult, 0730-863 246.

Facklig företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid rättsenheten Syd, Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Skicka din ansökan via e-post till registrator.kansli@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref nr. A446.594/2017 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Polismyndigheten
 Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2017!

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden