Polisens roll vid id-kontroller

Transportörer som tar passagerare till Sverige från Danmark måste från den 4 januari 2016 kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att se till att detta sker.

– Polisen ska kontrollera att transportören har genomfört en identitetskontroll av samtliga passagerare, säger Patrik Engström, gränspolisen.

Nu har Gränspolissektionen vid polisens Nationella operativa avdelning gjort en tolkning av förordningen. Den ger stöd för polisens arbete. Förordningen gäller passagerartrafik med tåg, buss eller båt, mellan Danmark och Sverige omfattas av förordningens bestämmelser.

I en tidigare tolkning av förordningen skulle en identitetshandling för att anses som giltig vara officiellt utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. Men enligt en nytolkning av förordningen, den 18 januari, ska en identitetshandling för att anses giltig vara utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. Transportören ska kunna visa att kontrollskyldigheten är uppfylld. Enligt polisens uppfattning krävs då någon form av dokumentation där det framgår vilken typ av handling som förevisats, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, samt handlingens serienummer.

För att en transportör ska kunna anses ha brustit i sin kontrollskyldighet av en uppvisad handling ska det ha varit uppenbart att handlingen inte var giltig.

– Allmänt kan sägas att polisens kontroll ska genomföras så att resenärerna påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Kontrollerna ska genomföras i samband med gränskontroll vid inre gräns, säger Patrik Engström.

Mer om tillfälliga gräns- och id-kontroller

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden