Polisens resultat förra året

År 2015 blev ett intensivt år för polisen med fortsatt omorganisation och flera stora händelser som migrantströmmarna och det förhöjda terrorhotet.

Enligt Polismyndigheten påverkar dessa faktorer, tillsammans med bland annat brottslighetens utveckling, polisens resultat.
 
Resultatet i utredningsverksamheten bedöms, främst utifrån måtten utredningsandel och lagföringskvot, som oförändrat jämfört med 2014. Det visar att polisen har lyckats stå emot den kortsiktiga negativa påverkan på resultatutvecklingen som stora omorganisationer kan innebära.
 
Utredningsverksamheten står sedan tidigare inför en rad utmaningar bland annat när det gäller utredning av vissa typer av våldsbrott. Under 2015 har det därför fattats flera beslut för att skapa förutsättningar för att kunna klara upp fler brott och ta tillvara den nya myndighetens fördelar.
 
Det handlar till exempel om att utveckla samordningen av brottsutredningar, utveckla de initiala utredningsåtgärderna och att utveckla it-stödet.

Läs mer om arbetet för att öka andelen uppklarade brott

Några övriga siffror från årsredovisningen:
• I slutet av året hade så kallade medborgarlöften avgetts i cirka 90 kommuner.
 • Polisen tog emot 680 277 samtal via 112, vilket var en ökning med 2,9 procent jämfört med föregående år.
 • Dagligen inkommer i snitt cirka 3 500 ärenden till polisen där beslut måste fattas om förundersökning ska inledas eller inte.
 • Under året utfärdades över 1,5 miljoner pass. 

Läs hela årsredovisningen 

 

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden