Polisen utreder varför ärenden om tvångsäktenskap inte leder till åtal

Polisen har en viktig roll i att upptäcka och förebygga hedersrelaterade brott. Under 2015 visade flera rapporter att tvångsäktenskap och könsstympning är utbrett i Sverige. Trots detta leder få ärenden till åtal och nu utreder polisen varför.

Sedan 2006 har två ärenden om könsstympning lett till åtal och fängelse. Under 2015 inkom endast 47 ärenden om tvångsäktenskap till polisen efter att lagstiftningen kom i slutet av 2014 och inget ärende har lett till åtal.

− Sedan vi blev en myndighet ska medborgare i Sverige som drabbas av dessa brott kunna förvänta sig att få samma hjälp och kvalité i sin utredning över hela Sverige. Därför måste vi föra samman allt arbete som sker i svensk polis och se hur vi kan göra det ännu bättre och vilka utmaningar vi måste förbereda oss på i den närmaste framtiden till följd av stor rörlighet i världen och förändringar i sammansättningen av Sveriges befolkning”, säger Lena Tysk ansvarig chef för att utveckla polisens verksamhet kring hedersrelaterade brott.

Analyserar arbetet mot hedersrelaterade brott

Efter ett beslut av chefen för nationella operativa avdelningen, Mats Löfving, har polisen nyligen inlett en översyn för att göra en analys av nuläget gällande polisens arbete mot hedersrelaterade brott. Inom denna översyn görs också en genomgång av alla ärenden gällande tvångsäktenskap, vilseledande till äktenskapsresa och könsstympning som inkommit under 2014 och 2015.

− Vi måste ta reda på vad det beror på att dessa ärenden inte kommer hela vägen till åtal för att se om det finns något vi kan förbättra i utredningarna, säger Lena Tysk.

Samarbetar med Länsstyrelsen

Juno Blom på Länsstyrelsen Östergötland, välkomnar polisens initiativ och att ett första arbetsmöte mellan polisen och Länsstyrelsen redan ägt rum.

− Vi kommer att bidra till arbetet som initierats av polisen med den kunskap som finns i det Nationella Kompetensteamet och vi har allt att vinna på att samarbeta och få mer kunskap om hur vi kan bli bättre på att utreda dessa brott så att fler anmälningar leder till åtal och därmed ge rättvisa åt dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Nyhet från

Polisen