Inre gränskontroll förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den inre gränskontrollen från den 10 mars 2016 till och med den 8 april 2016.

Beslutet om att förlänga gränskontrollen vid inre gräns togs torsdagen den 3 mars. Den 8 april kommer regeringen att meddela om behovet av den inre gränskontrollen kvarstår och om kontrollen förlängs ytterligare.

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att alla personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land. För personer med uppehållstillstånd i Schengen krävs, att man förutom uppehållstillståndet, kan uppvisa giltigt pass. För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.

Tillfälliga gränskontroller och id-kontroller

Regeringen beslutar att förlänga gränskontrollen

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden