Ärende överlämnat till särskilda utredningar

Polismyndigheten har överlämnat ett ärende till avdelningen för särskilda utredningar med anledning av brister i hantering av ett byggprojekt.

Bakgrunden är att Polismyndigheten har upptäckt flera oklarheter kring om- och tillbyggnaden av polisens del av Rättscentrum i Malmö vad avser i första hand interna budget- och attestrutiner. Byggprojektet har blivit cirka 300 miljoner kronor dyrare än ursprungligen budgeterat.
 
– Den information vi har fått fram visar allvarliga brister i hanteringen av byggprojektet. Vi vill därför att en åklagare prövar om någon befattningshavare inom polisen har begått något brottsligt, säger Jan Andersson, chef för ekonomiavdelningen vid Polismyndigheten.
 
Bristerna upptäcktes efter Polismyndighetens omorganisation den 1 januari 2015. Underlag från den tidigare polismyndigheten i Skåne visade att det bland annat saknades tillfredställande styrning och uppföljning. Revisionsbyrån PWC fick då i uppdrag att undersöka hanteringen. Efter att ha tagit del av PWC:s rapport beslutar nu Polismyndigheten att överlämna ärendet till åklagare för bedömning.
 
Polismyndigheten har redan stoppat nya investeringar i projektet. En översyn pågår om vilka investeringar som krävs för att kunna slutföra projektet.
 
Polisens nya organisation med en nationell lokalhantering skapar förutsättningar för att liknande händelser undviks i framtiden. Alla större byggprojekt inom polisen ska drivas utifrån en särskild projektmodell. Modellen skapar en fast struktur med tydlig planering och bättre möjlighet till uppföljning och kontroll.
 
– Den nya Polismyndighetens organisation, innebär att vi nu har en bättre kontroll över polisens kostnader och investeringar på ett sätt som inte var möjligt tidigare, säger chefen för polismyndighetens ekonomiavdelning Jan Andersson.

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden