Så många poliser slutar

Andelen poliser som väljer att sluta har ökat något de senaste åren. Förra året slutade totalt 832 poliser, varav 557 var över 60 år. Här presenterar polisen statistik för de senaste sex åren.

Det pågår, bland annat i sociala medier, en diskussion om hur många poliser som valt att sluta i samband med polisens pågående omorganisation.

Polisens statistik visar att personalomsättningen i långsam takt har ökat under perioden 2010-2015. I de totala siffrorna ingår även poliser som fått anställning hos Säkerhetspolisen, som slutar för studier eller sjukpension.

Även om andelen poliser som slutar har ökat något, ligger personalomsättningen fortfarande på en låg nivå i jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt. År 2015 var polisens personalomsättning 4,1 procent. Inom staten var personalomsättningen under samma år cirka 11 procent.

Orsaker till avgångarna följs upp inom myndigheten för att kunna analysera varför den enskilda medarbetaren väljer att avsluta sin anställning. Alla som väljer att lämna sin anställning ska därför ha ett avslutningssamtal, där anledningarna fångas upp. 

Klickbar graf.

Graf, poliser som slutar

Klickbar tabell.

Tabell, poliser som slutar

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden