Fokus på tjuvjakt av hotade djur

Ett av polisens uppdrag är att upptäcka, förebygga och utreda artskyddsbrott. Den 3 mars är det FN:s World Wildlife Day. Då sätts extra fokus på utrotningshotade arter.

Temat för årets World Wildlife Day är ”The future of wildlife is in our hands” där  afrikanska och asiatiska elefanter uppmärksammas. Ett av de största hoten mot dessa och andra vilda djur är tjuvjakt och illegal handel. Mellan åren 2010 och 2012 tros cirka 100 000 elefanter ha dödats för sitt elfenben, enligt CITES sekretariat.

Finansierar kriminella nätverk

Den internationella illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter stora summor varje år. Brottstypen har en direkt påverkan på djurliv och miljö, men finansierar även internationella brottssyndikat, militanta grupper eller organisationer och andra organiserade kriminella nätverk. 

– Polisen är en av de myndigheter som har ett uppdrag att upptäcka, förebygga och utreda artskyddsbrott. Vi arbetar tillsammans med flera andra myndigheter inom området, till exempel Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Tullverket, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten, säger Filippo Bassini vid Nationella operativa avdelningen.

Alla kan hjälpa till

Som privatperson kan man hjälpa till att stoppa den illegala handeln genom att säkerställa att den vara man köper eller säljer har lagligt ursprung och uppfyller den lagstiftning som finns på området.

– Det när man köper produkter tillverkade av delar av hotade växter eller djur, vare sig man är utomlands eller handlar med sådana varor hemma i Sverige, säger Filippo Bassini

Artskyddsbrott – lagar och fakta
World Wildlife Day
Jordbruksverket - Hotade arter

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden