Tafsa inte – och polisanmäl om du utsatts

Att tafsa är ett brott. I sommar ska polisen använda armband för att få igång samtal med ungdomar om problemet. ”Ingen ska acceptera sexuella ofredanden. Så tafsa inte. Och polisanmäl om du har blivit utsatt”, säger rikspolischef Dan Eliasson.

En hand instoppad mellan benen, en kram bakifrån i trängseln på en klubb eller en festival, en person som håller fast en annan medan en tredje tar den fasthållna på brösten, nakna kön på bilder uppvisade eller skickade till någon som inte bett om dem.
Det är situationer som många ungdomar känner igen alltför väl.

Men att ta på någon annan i sexuellt syfte mot deras vilja, alltså att tafsa, är ett brott.
– Polisen ser allvarligt på sexuella ofredanden, eftersom det särskilt gäller ungdomar. Det är självklart ett mycket kränkande brott som hela samhället måste bli bättre på att jobba mot, säger Dan Eliasson.

Armband med budskapet "tafsa inte

Nu går polisen ut utrustade med armband med texten ”tafsa inte” för att möta ungdomar. Armbanden kommer att delas ut under sommaren i samband med festivaler och andra större arrangemang riktade till ungdomar för att lättare få till ett samtal kring problemen och för att ungdomarna, såväl killar som tjejer, ska kunna visa att de har tagit ställning.

– På så sätt kan vi fästa uppmärksamhet på frågan och uppmana dem som berörs att anmäla, säger han.

Armbanden är bara en liten del av polisens arbete mot sexuella ofredanden, mer om de andra delarna kan du läsa i faktarutorna och i länkarna nedan. Armbanden är inte till för att skydda bäraren utan ett sätt att få fler ungdomar att tänka efter.

Nina Rung, som utreder våld och sexualiserat våld mot barn, uppmanar ungdomar att tänka efter och ta sitt ansvar.
– Man kan göra stor skillnad. Tänk på vem du själv vill vara. En person som alla tjejer måste lära sig att undvika? Den som utsätter någon för övergrepp de kanske kommer att minnas resten av livet? Eller den som säger till andra killar som går över gränsen och som ser till att fulla personer kommer hem ordentligt istället för att utnyttja dem? säger hon.

De flesta som berättar om att de utsatts för sexuella ofredande gör det för en kompis.
– Så döm inte någon som utsatts, utan fråga vad som hänt och hjälp till att polisanmäla det. Och tänk på att den som utsatts inte har skuld i det som hänt, inte heller i situationer där personen först gått med på att göra vissa saker, säger hon.

Vad ska man säga till dem som tänker att det ändå inte gör någon skillnad om de anmäler?
– Det är viktigt att anmäla. Även om det inte skulle leda till en fällande dom så är det viktigt att polisen och samhället får bättre kunskap om hur många som utsätts och hur brotten sker. På så sätt ska polisen bli bättre på att få tag på den som ofredar och få personen fälld, och därmed kunna ge upprättelse till brottsoffret, säger Nina Rung.

Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott ska du polisanmäla direkt. Du kan vända dig till polisen som finns på plats på festivalen eller ringa 114 14. Är det akut ska du alltid ringa 112. Har du möjlighet – fotografera eller filma den som har tafsat på dig så ökar chansen för polisen att utreda brottet.

Bakgrund – en lägesbild om övergrepp
Efter händelserna på bland annat festivalen We are Stockholm 2015 tog polisen fram en nationell lägesbild och åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer.
Lägesbilden visade bland annat att det finns ett stort mörkertal och att den genomsnittlige gärningsmannen när det gäller sexuellt ofredande mot flickor är män mellan 15 och 25 år.

Så ska polisen också arbeta mot sexuella ofredanden

• Arbeta efter en samverkansmodell tillsammans med kommuner, arrangörer och andra parter.
• Driva och säkerställa en tidig samverkan vid arrangemang.
• Ansvara för att en gemensam lägesbild, orsaksanalys och åtgärder tas fram tillsammans med till exempel kommun och arrangör.
• Ställa krav på de som arrangerar festivaler för ungdomar, till exempel på antal publikvärdar.
• Arbeta med trygghetsskapande åtgärder och ökad synlighet vid offentliga tillställningar.

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden