Informationsträff om grannsamverkan

Polisen och Falun kommuns brottsförebyggade råd bjuder in boende i hela Falun för information om grannsamverkan. På så sätt får så många som möjligt chansen att bidra till ett tryggare bostadsområde där de själva bor.

I september bjöds kommunalrådet Susanne Norberg, BRÅ-samordnare Ulrika Gustafsson-Lindberg, ordförande i socialnämnden Christina Knutsson och Erik Gatu från Polisen, in till ett möte i Sundborn för att prata med byborna som var oroliga över bland annat buskörning och olika typer av störningar. Ett resultat av mötet blev att hålla en gemensam informationsträff om grannsamverkan och hur effekter av sådan kan minska brott och oron för brott.
– Enligt en undersökning som brottsförebyggande rådet tagit fram har grannsamverkan visat att de så kallade vardagsbrotten, inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person, kan minska betydligt. Upp till i snitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man väljer, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg, BRÅ-samordnare vid Falu kommun.
Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i ett bostadsområde och innebär att ett nätverk av boende inom ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra samtidigt som de har god uppmärksamhet på det som sker i området och har kontakt med polisen. Det ger också ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sitt boende mot brott.

Alla invånare i Falun är välkomna till mötet i Sundborn, torsdagen den 22 oktober klockan 18.00 i lokalen Träffpunkten, Blomstervägen 2 i Sundborn (bakom fritidsgården).

Representanter för massmedia är också välkomna.

Kontaktpersoner:
Erik Gatu och Hans-Erik Renstam, polisen, 010-567 22 82/010-567 21 23
Ulrika Gustafsson-Lindberg, BRÅ-samordnare Falu kommun: 023-861 70

Samverkan mot brott är en nationell organisation som verkar för en ökad spridning av konceptet Grannsamverkan i landet. Detta sker bland annat genom informationsspridning i första hand genom egna och mediala kanaler. I Samverkan mot brott ingår: Polisen, Brottsförebyggande Rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, Villaägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

Nyhet från

Dalarna

112 vid larm
114 14 övriga ärenden