Medborgarlöfte för ett tryggare Bollnäs

Polisen och Bollnäs kommun undertecknade idag ett medborgarlöfte. Löftet handlar om att tillsammans arbeta för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bollnäs centrala delar.

Till grund för medborgarlöftet ligger bland annat en medborgardialog, enkätundersökningar och trygghetsundersökningar. De visar att Bollnäs är en trygg kommun att bo i, men de visar också att det finns en oro bland medborgarna att utsättas för vissa typer av brott.

Bollnäs medborgarlöfte

Bollnäs kommun och polisen lovar att tillsammans arbeta för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bollnäs centrala delar.

Detta gör vi genom att:
Polis och kommun arbetar för att förbättra miljöerna i och omkring Resecentrum, ha ökad polisiär närvaro på utvalda platser och fortsätta samverkan kring de drogförebyggande frågorna. 

-Vi tar medborgarnas oro på allvar. De ska känna sig trygga i Bollnäs, det är något som vi prioriterar. Vi arbetar med det här redan idag, men nu ska vi tillsammans med kommunen samverka för ett ännu tryggare Bollnäs. Medborgarna ska uppleva att det är en trygg och trevlig stad att bo och vistas i, säger Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

-Jag vill betona hur viktigt vårt samarbete med polisen är och jag uppskattar att vi nu gemensamt kommit överens om att arbeta för ett tryggare Bollnäs, säger Marie Centerwall, kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Bollnäs.

Ny kommunpolis i Bollnäs

Helena Sundberg är ny kommunpolis i Bollnäs kommun och kommer att ha en viktig roll när det gäller medborgarlöftet. Hon har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Läs mer

Kommunpolisernas uppdrag kopplat till medborgarlöften
Facebook polisen Bollnäs,Söderhamn, Ovanåker
Bollnäs kommuns hemsida


 

Nyhet från

Gävleborg

112 vid larm
114 14 övriga ärenden