Polisen mäter tryggheten i länet

Innan jul skickade polisen ut en enkät till 5 700 av länets invånare för att mäta deras känsla av trygghet i sitt närområde. Nu är resultatet klart. Det ska användas av polisen och kommunerna i arbetet för att än mer öka tryggheten hos Gävleborgarna.

Resultatet speglar hur invånarna i länet upplever trygghet i sitt bostadsområde och vad de själva deklarerar.

Mätningen hjälper oss att fånga medborgarnas behov

Tillsammans med bland annat de medborgardialoger som vi genomför i länet kommer undersökningen att utgöra ett viktigt underlag i det samverkansarbete polisen bedriver med kommunerna. Den ska hjälpa oss att ge oss en tydligare förståelse av medborgarnas och samhällets behov.

– Nu kommer våra kommunpoliser att tillsammans med kommunerna analysera resultatet och se hur vi ska arbeta för att invånarna i länet även fortsättningsvis ska känna sig trygga.

Resultatet visar att invånarna känner sig trygga

Problemnivån i Gävleborgs län ligger på 1,31, vilket är en bra siffra. Siffror mellan 1,0-1,5, är en vanlig siffra i större delen av landet och innebär en normal trygghetsbild. Vid 1,7-2,0  räknar man med att resultatet visar att det finns problemområden polis och kommun bör ta på allvar och arbeta vidare med. Däremot visar enkäten att det finns en allmän oro för egendomsbrott och inbrott i länet, även i de områden som sällan utsätts för de brotten.

– Trygghetsmätningen är en ögonblicksbild över de boendes upplevda trygghet. Det innebär att konkreta händelser i lokalsamhället som inträffar i samma tid som mätningen skickas ut, ger direkt effekt på resultatet, säger Rolf Ångström, kommunpolis i Ljusdal och ansvarig för undersökningen i Gävleborg.

Polisens trygghetsundersökning

Vi har haft en hög svarsfrekvens på mätningen. Totalt svarade 3 780 personer av 5 700, vilket innebär en svarsfrekvens på 66 %. Samtliga kommuner i länet är representerade och de större kommunerna är till viss del uppdelade på stadsdelsnivå. Frågorna handlar om hur invånarna upplever tryggheten i sin boendemiljö, vilka problem man upplever, om man varit utsatt för olika brott och om man är orolig att utsättas för brott.

 

Nyhet från

Gävleborg

112 vid larm
114 14 övriga ärenden