Polisen och Gävle kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet

Polisen och Gävle kommun undertecknade idag ett gemensamt medborgarlöfte: Vi ska arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i centrala Gävle och minska tillgången på droger vid platser där ungdomar vistas.

Medborgarlöftet är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftet togs fram involverades medborgarna genom medborgardialoger och löftet innehåller det som medborgarna upplever som problem. Till grund för medborgarlöftet ligger också trygghetsundersökningarna.

Gävles medborgarlöfte

Löftet handlar om konkreta aktiviteter som Gävle kommun och polisen tillsammans kommit överens om för att förebygga brott och öka tryggheten i Gävle.

  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att centrala Gävle ska bli en trygg plats att vistas på.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att den offentliga miljön där våra unga vistas i möjligaste mån ska vara fri från tillgång och användning av olika former av droger.

Detta gör vi bland annat genom att:
Polis och kommun har gemensamma tillsyner av krogar, butikskontroller mot illegal tobaksförsäljning och ha ökad närvaro i samband med riskhelger.

- Vi bryr oss och tar medborgarnas oro på allvar. Vi prioriterar att medborgarna ska känna sig trygga i Gävle. Ungdomarna är vår framtid och tillsammans ska vi därför arbeta brottsförebyggande för att se till att minska tillgången på droger. Vi samverkar för ett ännu tryggare Gävle, säger John Köhler, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.

- Vi vet att droger leder till kriminalitet. Och det skapar oro och så kan vi inte ha det. Alla ska känna sig trygga när de rör sig i centrala Gävle. Vi kommer att öka våra gemensamma insatser i samband med riskhelger, som t.ex. valborg, skolavslutningar och vid större evenemang, säger Inger KällgrenSawela, kommunalråd i Gävle kommun.

Medborgarlöftet gäller för 2016/2017.

Ny kommunpolis i Gävle

Måns Jennehag är ny kommunpolis i Gävle kommun och kommer att ha en viktig roll när det gäller medborgarlöftet. Han har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Läs mer om kommunpoliserna


 

Nyhet från

Gävleborg

112 vid larm
114 14 övriga ärenden