Sociala insatsgrupper – kommun och polis tillsammans

Regionpolischef Carin Götblad bjuder in representanter från kommunledningarna i region Mitt för att diskutera samverkan kring ungdomar i riskzonen d.v.s. sociala insatsgrupper. Idag genomfördes den första träffen i Gävle.

Kommun och polis tillsammans, det vet vi är ett starkt framgångskoncept. Ett område där samverkan mellan kommun och polis är särskilt viktigt är arbetet med ungdomar och brottslighet.

De våldsbrott som ungdomar begår blir i vissa kretsar allt grövre och det även bland mycket unga människor. Mot denna utveckling är det nödvändigt att myndigheter, föräldrar och alla goda krafter tillsammans engagerar sig. Sociala insatsgrupper är en metod som ska minska ungdomskriminaliteten genom individinriktade åtgärder.

Syftet med träffarna är att informera och lägga grunden för arbetet med sociala insatsgrupper och därmed förhindra att fler ungdomar i vår region hamnar i kriminalitet. Den första träffen genomfördes i Gävle, där flera representanter från Gästriklands kommuner deltog.

Kommande träffar i region Mitt


• Västerås, 3 februari
• Uppsala , 9 februari
• Bollnäs, 12 februari

 

 

Nyhet från

Gävleborg
Uppsala
Västmanland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden