Söderhamns kommun har fått ett medborgarlöfte

Nu är medborgarlöftet mellan polisen och Söderhamns kommun underskrivna. Löftet handlar om att aktivt arbeta för trygghet i Söderhamns centrum.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialoger med representanter från verksamheter och näringsidkare som verkar i centrum. Medborgardialog och en insats i centrum har också använts som underlag. Resultaten från dessa visar att det är viktigt att arbeta för att öka tryggheten i centrum. Löftet är ett led i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Söderhamns medborgarlöfte

Lokalpolisområdeschefen Kristina Holgersson och kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam undertecknade idag medborgarlöftet som handlar om att:

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att kommunens invånare och besökare ska känna sig trygga när de besöker Söderhamns centrum.

- Det känns väldigt viktigt att de som verkar i och besöker Söderhamns centrum ska känna sig trygga.  Vår gemensamma ambition är därför att arbeta aktivt med det som skapar en känsla av otrygghet. Genom återkommande dialoger har vi en bra uppfattning om läget i centrum. Nu fortsätter vi vårt förebyggande arbete för att öka tryggheten, säger lokalpolisområdeschefen Kristina Holgersson.

Några aktiviteter i centrum som polisen och kommunen tillsammans ska arbeta med för att öka tryggheten är: ökad polisiär tillgänglighet, riktade insatser mot missbruk och ordningsstörningar, ha en centrumvärd och förordnade ordningsvakter under frekventa tider.

Ny kommunpolis i Söderhamn

Jan Ekholm är ny kommunpolis i Söderhamns kommun och kommer att ha en viktig roll när det gäller medborgarlöftena. Han har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Läs mer

Kommunpolisernas uppdrag kopplat till medborgarlöften
Facebook polisen Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker
Söderhamns kommuns hemsida

Medborgarlöftena gäller för 2016.

Nyhet från

Polisen Gävleborg

112 vid larm
114 14 övriga ärenden