Regeringen: Ytterligare förstärkningar av polisen

Polisens resurser ska ”förstärkas ytterligare” skriver regeringen i sin vårbudget som presenterades i dag.

Redan veckan före påsk aviserade regeringen att polisen får ett extra tillskott på 700 miljoner kronor för år 2017. I vårbudgeten som presenterades idag meddelade också regeringen att satsningen på polisen ska fortsätta:

”Regeringen ser behov av att verksamheten vid Polismyndigheten fortsätter att stärkas för att möta regeringens ambitioner. Regeringen avser därför att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för 2018.”

− Årets tillskott är naturligtvis oerhört välkommet. Men det viktiga är att regeringen visar sin avsikt att fortsätta förstärkningen av polisens resurser under kommande år, samma besked som finans- och inrikesministern lämnade förra veckan, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Läs hela vårdbudgeten

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden