Två medarbetare anmälda till Särskilda utredningar

Tillförordnade rättschefen Karl Holm upprättade tisdagen den 8 augusti en anmälan till Särskilda utredningar med anledning av uppgifter från en journalist om att två medarbetare vid Rättsavdelningen på Polismyndigheten ska ha deltagit i otillbörliga middagar i samband med en upphandling.

– Anmälan är upprättad i enlighet med gällande rutiner. Med anledning av anmälan är jag förhindrad att kommentera ärendet då det råder förundersökningssekretess säger Karl Holm.

Särskilda utredningar bekräftar att anmälan kommit in men kan i övrigt inte kommentera ärendet.

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden