Regionpolischefen i Syd lämnar sitt uppdrag

Annika Stenberg har, efter samtal med rikspolischef Dan Eliasson, beslutat att lämna sitt uppdrag som regionpolischef i region Syd. Tillförordnad regionpolischef blir Klas Friberg, idag regionpolischef i region Väst.

Annika Stenberg tillträdde som regionpolischef i region Syd 1 januari 2015 i samband med övergången till den nya Polismyndigheten. Annika Stenberg lämnar uppdraget som regionpolischef med omedelbar verkan men stannar kvar inom Polismyndigheten. Hon kommer fortsättningsvis att leda arbetet med den strategi för medborgarmötet som ska förenkla medborgarnas kontakter med polisen bland annat genom en utvecklad service och ökad digitalisering och fler e-tjänster.

– Under de senaste två åren har region Syd genomgått ett stort reformarbete. Det har varit två år fyllda med både utmaningar och glädje, men de har också varit oerhört slitsamma. Därför har jag nu kommit till en punkt där jag väljer att lämna över det pågående förnyelsearbetet i regionen för att istället ägna mig åt det område som ligger mig närmast om hjärtat – service till medborgarna.

– Jag är stolt över att ha varit del av genomförandet av den nya Polismyndigheten tillsammans med medarbetare och chefer som gjort mycket goda insatser. Vi har tillsammans lagt grunden för att verksamheten ska kunna leverera de resultat som medborgarna ska kunna förvänta sig, säger Annika Stenberg.

Rikspolischef Dan Eliasson konstaterar att genomförandet av reformen i regionen har sammanfallit med en tid av särskilt hög arbetsbelastning genom migration och gränskontroller samt eskalerande grov brottslighet framför allt i Malmö-området.

– Annika Stenberg har, efter samtal med mig, nu valt att lämna över arbetet i regionen till en ny kraft att fortsätta utvecklingsarbetet för att komma åt den grova gängbrottsligheten, vända utredningsresultatet och öka tryggheten. Det kommer att vara ett fortsatt utmanande uppdrag och jag kommer att följa arbetet noggrant.

– Samtidigt är det bra att hennes breda erfarenhet och omfattande engagemang fortsätter att vara en stor tillgång i polismyndighetens viktiga framtidsarbete med medborgarmötet, säger Dan Eliasson.

Klas Friberg, idag regionpolischef i region Väst, träder nu in som tillförordnad regionpolischef i region Syd samtidigt som rekryteringen av en ny regionpolischef inleds. Klas har lång och bred polisiär erfarenhet, bland annat har han varit chef för länskriminalen i Västra Götalands län och chef för Rikskriminalpolisen.

Carina Persson, idag biträdande regionpolischef i region Väst, träder in som tf regionpolischef i region Väst.

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden