Nytt kontaktcenter invigt på Gotland

Bra service till allmänheten och effektivare brottsutredningar är målet, när polisen inför ett nytt kontaktcenter, PKC, på Gotland. Omkring hundra polisanställda jobbar i de nya lokalerna i Visby.

Polisens kontaktcenter, PKC, är de som svarar när allmänheten ringer 114 14. Det är alltså alla samtal till polisen som inte är akuta eller pågående brott. PKC tar inte bara emot tips och polisanmälningar, utan utreder också brott. Syftet är att den som ringer ska få så mycket hjälp som möjligt redan vid den första kontakten med polisen.

– PKC Stockholm, där Gotland ingår, tar varje månad emot omkring 70 000 telefonsamtal som resulterar i 27 000 anmälningar. Av dessa hanterar vi ungefär 65 procent direkt på plats i PKC. Resten slussas vidare för utredning i övriga Polismyndigheten, säger Wenche Déas-Mobergh, samordnande sektionschef på PKC i region Stockholm.

Nytt kontaktcenter invigt

Fredagen den 6 oktober invigdes nya lokalerna för PKC i Visby. Här finns ett 80-tal operatörer, runt 10 förundersökningsledare, 6 gruppchefer och en sektionschef.

– Det här är en viktig satsning för att förbättra servicen till medborgarna och vårt utredningsarbete. Bra förstahandsåtgärder redan vid anmälningsupptagningen är avgörande för att klara upp brott. Vi har utökat PKC-verksamheten det senaste året och Gotlandssektionen är en stor del i detta, säger Erik Widstrand, chef för Operativa enheten vid region Stockholm.  

Hjälp vid första samtalet

PKC avslastar även regionledningscentralen med ärenden som inte är akuta, så kallade prio 5 och 6-ärenden, till exempel trafikolyckor utan personskada och sådana ärenden som ska hanteras vidare i något lokalpolisområde. Detta för att minska belastningen på regionledningscentralen och öka servicen till medborgarna.

– De här utökade uppdragen har inledningsvis inneburit att vi haft något längre svarstider på PKC. Just nu ligger de på omkring 10-12 minuter i snitt i regionen. Vi har många nya, duktiga medarbetare som nu lärs upp i verksamheten och jobbar på att få ner svarstiderna ytterligare. Vårt mål är att ge kvalificerad och kvalitativ hjälp direkt vid första samtalet även om det innebär att man får vänta några minuter, säger Wenche Déas-Mobergh.

FAKTA - Polisens kontaktcenter (PKC)

  • I region Stockholm finns PKC på åtta platser: Kungsholmen, Vasastan, Södermalm, Ornö, Arholma, Sandhamn och Visby. Totalt jobbar omkring 400 personer här.
  • Sammanlagt i hela landet inkom 215 900 samtal till PKC under augusti månad.
  • Ungefär 70 procent av alla samtal till PKC besvaras inom tre minuter. Man kan även välja om att bli uppringd av polisen senare, när man ringer 114 14.
  • Läs mer om hur du anmäler brott: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

Nyhet från

Gotland
Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden