Angående uppgifter om terrorhot i media

Privatpersoner har anmält till Polismyndigheten att de uppmärksammat uppgifter om terrorangrepp.

Denna typ av hot är vanligt förekommande och Säkerhetspolisen bedömer inte att terrorhotnivån i Sverige har förändrats. Polismyndigheten samverkar nära med Säkerhetspolisen och arbetar enligt fastlagda rutiner.

 

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden