Plocka ägg – en dold brottslighet

Att plocka fågelägg i naturen kan räknas som ett jaktbrott. Försöker plockaren sedan sälja ägget kan det bli artskyddsbrott eller jakthäleri.

Polisen grupp för utredning av artskyddsbrott har nyligen slutfört en utredning om misstänkt äggplockning. Per-Erik Lindbäck, inspektör vid Noa, har hållit i utredningen från polisens sida. Den nu aktuella utredningen rör både jaktbrott och artskyddsbrott. Per-Erik Lindbäck förklarar att själva plockandet av ägget räknas som jaktbrott.

– Men äggsamlare nöjer sig sällan med bara plockandet utan även vill skapa vad som kallas proveniens till ägget genom att fotografera och dokumentera till exempel platsen där ägget plockats. Det i sin tur är ett artskyddsbrott om det innebär att man stör fåglarna i deras fortplantning.

Ett av problemen med just äggsamling är att det är svårt att upptäcka.

– Hur ser man att det saknas ett ägg i ett fågelbo? Det blir en dold brottslighet där vi inom polisen är beroende av tips från allmänheten, säger Per-Erik Lindbäck.

Det vanligaste artskyddsbrottet i Sverige är annonsering om att sälja eller köpa föremål som omfattas av artskydd. Så om äggsamlaren sedan försöker sälja sitt ägg kan det bli artskyddsbrott eller jakthäleri. Handeln med hotade arter skyddas genom artskyddsförordningen.

Gruppen för utredning av artskyddsbrott och kulturarvsbrott handlägger ett hundratal anmälningar om misstänkt artskyddsbrott varje år. Ungefär en fjärde del av utredningarna lämnas vidare till åtal. Artskyddsbrott i form av handel med hotade djur och växter omsätter stora summor och jämförs ofta med narkotikabrott.

Så arbetar polisen mot artskyddsbrott

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden