Kungsbacka får medborgarlöften

Ökad närvaro på Resecentrum, bättre belysning i gångtunnlar och en översyn av trafiksäkerheten runt skolorna. Det är några av de löften som kommunen och polisen ger invånarna i Kungsbacka inför 2016.

Medborgarlöften Kungsbacka
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, lokalpolisområdeschef Anders Wiss och BRÅ-samordnare Camilla Tjernberg fanns på plats på Resecentrum för att presentera årets löften. "Det här är högtidligt och viktigt för oss", säger Ann-Charlotte Järnström. Foto: Gith Thedvall.

Polisen och Kungsbacka kommun har ett långsiktigt samarbete för att skapa trygghet i kommunen. Medborgardialoger och framtagandet av medborgarlöften är en del av det trygghetsskapande arbetet. De är också en utveckling och fördjupning av det samverkansavtal som sedan tidigare funnits mellan Kungsbacka kommun och polisen i Kungsbacka.

Resultat av medborgardialogen

De medborgarlöften som nu tagits fram är ett resultat av de drygt 900 dialoger som kommunen och polisen höll med invånarna under oktober 2015. Vid dialogerna ställdes bland annat frågan om var och när invånarna känner sig otrygga. Tre fokusområden kom fram bland svaren; Resecentrum, mörka platser och trafiksäkerhet. Nu har konkreta aktiviteter tagits fram för att öka tryggheten inom dessa områden.

Resecentrum Kungsbacka
Ökad närvaro vid Kungsbacka Resecentrum är ett av löftena som kommunen och polisen ger invånarna i Kungsbacka inför 2016. Foto: Gith Thedvall.

Ökad närvaro på Resecentrum

Camilla Tjernberg är brottsförebyggande samordnare i Kungsbacka kommun. Hon berättar hur kommunen och polisen arbetat för att få fram löftena och vad det är de nu lovar invånarna.
– Resecentrum är ett av de tre fokusområden som kom fram i medborgardialogen. Många säger att de känner sig otrygga här, framför allt på sena kvällar och nätter. Därför lovar kommunen och polisen större närvaro runt Resecentrum och kommunen kommer även att göra en översyn av ljuset i gångtunnlarna, säger Camilla Tjernberg.

Ökad trygghet i trafiken

När det gäller trafiksäkerheten lovar polisen bland annat att göra åtta extra hastighetshetskontroller under året. Men det kommer också att göras en översyn av trafikmiljön vid skolorna i kommunen.
– För att öka säkerheten för barnen ska vi se över trafiksituationen runt skolorna i kommunen, framför allt när det gäller av- och påstigning vid lämning och hämtning, säger Anders Wiss, polisområdeschef i Kungsbacka.

Ett medborgarlöfte innehåller konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans ger till medborgarna i syfte att öka tryggheten i Kungsbacka.

Läs polisens och Kungsbacka kommuns medborgarlöften för 2016 här.

 

Nyhet från

Halland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden