Medborgarlöften skapar trygghet i Laholm

Översyn av belysning och miljö, fler trafikkontroller och ökad närvaro av vuxna. Det är några av de löften som kommunen och polisen ger invånarna i Laholms kommun inför 2016.

Poliser i Laholm
Trygghetsvandringar och ökad närvaro av vuxna i de områden som upplevs otrygga är några av de löften Laholms kommun och polisen ger invånarna under 2016. Foto: Lars Hedelin.

Medborgalöftena är resultatet av de dialoger som kommunen och polisen höll med invånarna på flera platser i Laholms kommun under oktober 2015. De är också en utveckling av den samverkansöverenskommelse som sedan tidigare funnits mellan Laholms kommun, Kriminalvården och Polismyndigheten.
– Under en vecka var polisen och kommunen ute i orterna runt Laholm och i centrum för att lyssna på hur medborgarna upplever tryggheten i kommunen, säger Peter Öhrn, kommissarie vid polisen i Halmstad och Laholm.

Resultat av medborgardialogen

Det som kom fram i dialogerna var bland annat att de som bor i orterna utanför centrum generellt känner sig trygga. Men polisen och kommunen stärktes också i den tidigare bilden av att många upplever otrygghet i utkanten av stadskärnan, främst utmed LP Hanssons väg i området kring Folkhälsocentrum, Lagaholmsskolan, Osbecksgymnasiet, Altona och Glänninge.
– Det här är ett positivt område som ska vara en mötesplats där aktiviteter förenar i alla åldrar. Det vi fått fram vid dialogerna är den upplevda otryggheten – enligt vår statistik är det inte fler anmälningar i det här området, säger Peter Öhrn.

Nils Danred är kommunchef i Laholm. Han ser det som en historisk bild som lever kvar.
– Det är en historisk otrygghet – det har varit stökigt i det här området men nu är det mycket lugnare. Det är ett område där det ska vistas många människor och det känns bra om vi tillsammans kan öka den upplevda tryggheten där, säger han.

Konkreta aktiviteter

Nu har polisen och kommunen tillsammans tagit fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten inom de områden och på de platser som kommit fram vid dialogerna.
– Bland annat så kommer vi att göra trygghetsvandringar för att upptäcka sådant som kan skapa otrygghet. Det kan till exempel handla om belysningen eller trafiken, säger Peter Öhrn.

Polisen och Laholms kommun har ett långsiktigt samarbete för att skapa trygghet i kommunen. Medborgardialoger och framtagandet av medborgarlöften är en del av det trygghetsskapande arbete.

Ett medborgarlöfte innehåller konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans ger till medborgarna i syfte att öka tryggheten i Laholm.

Läs polisens och Laholms kommuns medborgarlöfte för 2016 här.

Nyhet från

Halland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden