Innehållsrik dag om civilkurage

Det handlar om omsorg – bry dig om din granne och ta ansvar! Det var några av budskapen som kontaktombuden för grannsamverkan fick med sig när de möttes i Varberg.

Grannsamverkanskonferens
Gustav Zetterberg från polisen läste motiveringen och landshövdning Lena Sommestad delade ut diplom till kontaktombud från Sörse, Brunnsberg och Håsten i Varberg. Foto: Gith Thedvall.

Fler än tvåhundra kontaktombud för grannsamverkan i Halland möttes i Varberg för att lära sig mer tillsammans. Temat för dagen var civilkurage. Landshövding Lena Sommestad invigde konferensen med en uppmaning om att social tillit behövs för att bygga ett bra samhälle.
– Vi ser att vårt ekonomiska välstånd är beroende av ett socialt hållbart samhälle och då behövs social tillit. Ni skapar social tillit i ert uppdrag och idag ska ni få möjlighet att lära er mer, sa hon bland annat.

Diplomutdelning

Grannsamverkansgrupper eller enskilda som utmärkt sig på något särskilt sätt fick ta emot diplom, blommor och motivering. Dan Larsson från polisen i Laholm läste upp motiveringen för Thomas Bigert och Peter Bengtsson som representerade en grupp i Laholm. ”Genom ert arbete har ni bidragit till att ert närområde och Laholms kommun blivit en tryggare plats att verka och bo i.”

Peter och Thomas hade ett viktigt tips att lämna med till deltagarna: Fördela arbetet i gruppen – det är inte så mycket jobb att driva en grannsamverkansgrupp om man fördelar arbetet mellan sig, sa de.

Ann Rönnäng
Ann Rönnäng på polisen i Kungsbacka pratar grannsamverkan med Lennart Engman på Halmstad kommun. Foto: Gith Thedvall.

Backa upp varandra

Barbro Jönsson jurist och tidigare åklagare var en av talarna för dagen. Hon talade under rubriken ”Vilket samhälle vill vi ha?” Hon tog bland annat upp hur lagstiftningen ser ut och vilket ansvar vi har som medborgare. Som avslutning talade hon om hur hon vill att samhället ska se ut.
– Jag vill att vi alla ska bry oss om varandra och ta vårt ansvar som samhällsmedborgare. Vi ska inte låta ovalda element styra över vår tillvaro och vi ska backa upp och stötta varandra när något händer.
– Men vi ska också tänka efter före. Vi ska aldrig utsätta oss själva eller någon annan för fara. Vid en akut situation ska vi alltid ringa polisen.

Huskurage

Huskurage har funnits i lite mer än ett år och har redan nått ut till många kommuner och bostadsbolag  i Sverige. Nina Rung och Peter Svensson fick idén och lanserade den först i sitt eget bostadshus.
– Det handlar om en policy om att agera vid misstänkt våld i nära relation. Alla grannar i ett bostadshus eller bostadsområde kan anta policyn, säger Nina Rung.
Hon arbetar på polisen och vet att många kommuner är bra på att sätta in resurser och ta hand om personer som blivit utsatta men hon vill att vi ska arbeta förebyggande.
– Grannsamverkan handlar om att förebygga brott – ni vet hur vi tänker – Huskurage handlar om att förebygga våld i nära relation, säger hon.

Polisens och Länsstyrelsens brottsofferarbete

Solveig Andersson är brottsoffersamordnare hos polisen i Halland. Tillsammans med och Sigun Lilja som är samordnare för våld i nära relation på Länsstyrelsen pratade hon om hur stödet till brottsoffer ser ut i Halland.
– Polisens brottsofferarbete handlar om information, stöd och skydd. Ett av de skydd som finns för en person som blivit utsatt för våld av en närstående är kontaktförbud. Syftet är då att förebygga att hotfulla och farliga situationer uppstår, säger hon.
Sigun Lilja uppmanade alla att ta till sig policyn i Huskurage.
– Om du misstänker våld i nära relation – stör och visa att du sett och hört. Om du som granne knackar på så har du i alla fall sått ett frö. Personen kanske söker hjälp vid ett senare tillfälle, säger hon.

Polisområdeschef Mats Palmgren avslutade grannsamverkanskonferensen med att hedra dem som deltog.
– Jag har vit skjorta idag för att hedra er som kontaktombud för grannsamverkan. Ni gör verkligen ett bra jobb – ta med er det hem till era grupper i Halland!

Nyhet från

Halland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden