Föräldracafé

Personal från polisen och Östersunds socialtjänst bjuder på föräldracafé den 1 mars, där föräldrar kan ställa frågor och träffa de som arbetar med ungdomar.

Representanter från polisen och Socialtjänsten i Östersunds kommun bjuder vårdnadshavare på fika.

Träffen vänder sig till vårdnadshavare, gode män och föräldrar och avsikten är att kunna ställa frågor och prata under lättsammare förhållanden eller få ett ansikte på de som arbetar med ungdomar.

- Vi tror att det finns ett behov och hoppas att föräldrar prioriterar att komma och träffa oss, om det är något de undrar över, vill diskutera eller allmänt prata om hur de upplever ungdomars situation i Östersund, säger Alexandra Hägglund, polis som arbetar med ungdomar.

Välkommen alltså tisdagen den 1 mars, mellan klockan 18.00 - 20.00 i Bryggans lokeler på Regemensgatan 4 i Östersund.

Under våren planeras ett liknande tillfälle men då i Torvalla.

 

Nyhet från

Jämtland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden