Träff för kontaktombud inom grannsamverkan

Den 2 mars träffas kontaktombuden för en gemensam informationskväll i Östersund.

En årlig träff genomförs för kontaktombuden för grannsamverkan.

Inom lokalpolisområde Österund, dvs Östersunds, Bräcke och Ragnunda kommun, genomförs träffen den 2 mars. Inbjudan till träffen har skickats ut separat till var och en av kontaktombuden.

Representant från länsstyrelsen är inbjuden för att berätta om regelverket kring kameraövervakning samt representant från företag som förevisar den tekniska delen.

Stöldskyddsföreningens lokalstyrelse i Jämtland Härjedalen har inrättat en ny utmärkelse "Årets brottsförebyggare 2015 i Jämtlands län", vilket kommer att delas ut under kvällen.

Här kan du läsa mer om grannsamverkan

Här kan du läsa om DNA-märkning

 

Nyhet från

Jämtland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden