Medborgarlöften i Habo och Mullsjö kommun

Polisen och kommunerna Habo och Mullsjö lovar medborgarna att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Droger och ungdomar är några av de områden som medborgare tycker att polis och kommun ska arbeta med för att öka tryggheten i samhället. Nu formulerar polis medborgarlöften tillsammans med kommunerna Habo och Mullsjö där de där de gemensamt lovar att genomföra ett antal aktiviteter under 2016 för att öka tryggheten inom dessa områden.

- Det är glädjande att vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av vår goda samverkan med Habo och Mullsjö kommuner genom att ha tecknat medborgarlöften. Det är ett långsiktigt arbete som i slutänden gynnar medborgarna i form av ökad tillgänglighet och trygghet, säger Fredrik Lindfors, lokalpolisområdeschef södra Vätterbygden.

Under våren och sommaren 2015 genomfördes medborgardialoger där kommunerna och polisen pratade med medborgarna om lokala problem och trygghet. Dialogerna ligger till grund för de medborgarlöften som nu tagits fram av respektive kommun och polis.

Här är de medborgarlöften och aktiviteter som undertecknats av lokalpolisområde Habo och Mullsjö. Medborgarlöftena gäller under 2016.

Medborgarlöften i Habo kommun:

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Det ska åstadkommas genom de aktiviteter som finns i handlingsplanen som till exempel:

  • Etablera kontakt och identifiera ungdomar som brukar droger eller som riskerar att påbörja ett drogbruk.
  • Informations- och utbildningsinsatser bland personal som arbetar med ungdomar i kommunen.
  • Arbeta repressivt med att lagföra brottslighet kopplad till narkotika.

Medborgarlöften i Mullsjö kommun:

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Det ska åstadkommas genom de aktiviteter som finns i handlingsplanen som till exempel:

  • Etablera kontakt och identifiera ungdomar som brukar droger eller som riskerar att påbörja ett drogbruk.
  • Informations- och utbildningsinsatser bland personal som arbetar med ungdomar i kommunen.
  • Arbeta repressivt med att lagföra brottslighet kopplad till narkotika.
  • Påbörja ett arbete med social insatsgrupper.

Uppföljning
Löftena kommer att följas upp tertialsvis och du kan följa arbetet via polisen.se.

Vad är ett medborgarlöfte?
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis och ska vara en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell och kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkansaktörer lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra och har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

Nyhet från

Jönköpings län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden